Chronische zorg

Kwaliteit van zorg voor uw patiënten 

Hadoks biedt zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening waarin de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals zijn vastgelegd. Een zorgprogramma beschrijft: 

  • waaruit de zorg bestaat;
  • hoe de zorg en de organisatie ervan eruitziet;
  • in welke vorm de zorg gegeven wordt;
  • wie de zorgverleners zijn.

Elke zorgprofessional streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met ruime aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende behandelplannen voor diabetes type 2, Astma, COPD, CVRM, Hartfalen en leefstijlprogramma’s (GLI). Onze zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

Kosten zorgprogramma

Hadoks en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met de zorgverzekeraar over de kosten van de zorgverlening aan de patiënt. De kosten van de zorgprogramma’s vallen onder de basisverzekering. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico en moet de patiënt zelf betalen zolang de patiënt het eigen risico nog niet heeft opgebruikt. De patiënt ziet op het kostenoverzicht van de verzekeraar welke kosten per kwartaal betaald zijn voor deelname aan het zorgprogramma. 

Keten Informatie Systeem (KIS)

Hadoks maakt gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Vital Health Software. Alle patiënten die deelnemen aan een ketenzorg programma Diabetes type 2, Astma, COPD, CVRM worden door de huisartsenpraktijk in dit systeem geregistreerd.

Hier treft de patiëntenbrochure: Ketenzorg; wat betekent dit voor mij?

Heeft u vragen?

Voor vragen over de zorgprogramma’s kunt u contact opnemen met Hadoks Chronische Zorg via chronischezorg@hadoks.nl of bellen naar (070) 820 08 30.