Drukte op de huisartsenpost

Momenteel lopen de wachttijden aan de telefoon en op de Hadoks huisartsenposten helaas op. We doen er alles aan om onze patiënten allemaal zo snel mogelijk te helpen. Helaas kan het zijn dat u langer moet wachten voordat u wordt geholpen.

Indien u een afspraak krijgt bij een arts op een van onze posten, zal dit de dokterspost zijn waar we u het beste, tijdig en veilig kunnen helpen. Het kan dus zijn dat dit niet de voor u dichtstbijzijnde huisartsenpost is.

De huisartsenpost is alleen voor patiënten met acute klachten en voor spoedeisende hulp.

We hopen dat u begrip heeft voor de langere wachttijden.


Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

We geven stem aan de belangen van onze achterban en gaan steeds verder in het ondersteunen van hun dagelijkse praktijkvoering. We werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.


Laatste Nieuws