Astma

Multidisciplinair zorgprogramma Astma

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met astma die baat hebben bij inclusie in het ketenzorgprogramma. Meer dan de helft van de astmapatiënten (in Nederland meer dan 500.000) hebben hun ziekte niet goed onder controle; zij bezoeken vaker de huisarts(post) en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Door het gestructureerd aanbieden van een zorgprogramma astma is het streven dat er bij patiënten een goede astmacontrole is, zodat deze extra consulten en opnames kunnen worden voorkomen.

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van astma ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Voorwaarde voor deelname

 • Praktijk neemt deel aan multidisciplinaire zorgprogramma COPD.
 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de InEen procesindicatoren van de zorgprogramma’s diabetes mellitus  en HVZ.
 • Voor start zorgprogramma Astma heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de het zorgprogramma.
 • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van Astma (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Verplichting Caspir-scholing indien de spirometrie door de huisartsenpraktijk zelf wordt uitgevoerd
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde via Hadoks/Star SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren InEen Astma zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De scholing IMIS en Redux georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige gevold door advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma astma, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale transmurale afspraken kunt u terugvinden in onze RTA.

Let op! Per januari 2024 stappen wij over van VitalHealth naar VIPLive. De informatie in onderstaande zorgprogramma en factsheet is geldig tot 1 januari 2024. Daarna zullen wij de informatie in deze downloads updaten.

Expertteam Longzorg

Binnen Hadoks is een expertteam-Longzorg actief welke bestaat uit een kaderhuisarts en verpleegkundig specialist longzorg Ellen Jacobs. Het expertteam longzorg houdt zich bezig met de volgende zaken:

 • consultatie via het KIS
 • training on the job
 • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het expertteam onderdeel van de werkgroep Haagse Longen.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma Astma dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).