Astma

Passend leefstijladvies

Voor elk zorgprogramma geldt dat een gezonde leefstijl de basis is van de behandeling. Binnen de behandeling in een chronisch zorgprogramma is het van belang om een leefstijladvies in de vorm van begeleiding op maat aan te bieden en in samenspraak met de patiënt op te stellen.

De meest relevante onderdelen hierbij zijn:

Multidisciplinair zorgprogramma astma

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met astma die baat hebben bij inclusie in het ketenzorgprogramma. Meer dan de helft van de astmapatiënten (in Nederland meer dan 500.000) hebben hun ziekte niet goed onder controle; zij bezoeken vaker de huisarts(enpost) en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Door het gestructureerd aanbieden van een zorgprogramma Astma is het streven dat er bij deze patiënten een goede astma-controle is, zodat deze extra consulten en opnames kunnen worden voorkomen.

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van astma ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Voorwaarde voor deelname

 • Praktijk neemt deel aan multidisciplinaire zorgprogramma COPD.
 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de InEen procesindicatoren van de zorgprogramma’s diabetes mellitus type 2 en CVRM-HVZ.
 • Voor start zorgprogramma astma heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de het zorgprogramma.
 • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van astma (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Verplichting CASPIR-scholing indien de spirometrie door de huisartsenpraktijk zelf wordt uitgevoerd.
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde via Hadoks/Star SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren InEen astma zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De scholingen IMIS en Redux, georganiseerd door Hadoks worden binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige gevold door advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma astma, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale transmurale afspraken kunt u terugvinden in onze RTA.

Kwaliteitsteam longzorg

Binnen Hadoks is een kwaliteitsteam longzorg actief welke bestaat uit kaderhuisartsen, een verpleegkundig specialist longzorg en een longverpleegkundige. Zij houden zich bezig met de volgende zaken:

 • consultatie via VIPLive
 • training on the job
 • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het kwaliteitsteam longzorg onderdeel van de werkgroep Haagse Longen.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma astma dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).