Astma

Multidisciplinair zorgprogramma Astma

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met astma die baat hebben bij inclusie in het ketenzorgprogramma. Meer dan de helft van de astmapatiënten (in Nederland meer dan 500.000) hebben hun ziekte niet goed onder controle; zij bezoeken vaker de huisarts(post) en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Door het gestructureerd aanbieden van een zorgprogramma astma is het streven dat er bij patiënten een goede astmacontrole is, zodat deze extra consulten en opnames kunnen worden voorkomen.

Voorwaarde voor deelname

 • Praktijk neemt deel aan multidisciplinaire zorgprogramma COPD.
 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de InEen procesindicatoren van de zorgprogramma’s diabetes mellitus  en HVZ.
 • Voor start zorgprogramma Astma heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de het zorgprogramma.
 • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van Astma (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Verplichting Caspir-scholing indien de spirometrie door de huisartsenpraktijk zelf wordt uitgevoerd
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde via Hadoks/Star SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren InEen Astma zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De scholing IMIS en Redux georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname. Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma Astma, bekijk dan onze factsheet.

Expertteam Longzorg

Binnen Hadoks is een expertteam-Longzorg actief welke bestaat uit een kaderhuisarts en verpleegkundig specialist longzorg Ellen Jacobs. Het expertteam longzorg houdt zich bezig met de volgende zaken:

 • consultatie via het KIS
 • training on the job
 • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het expertteam onderdeel van de werkgroep Haagse Longen.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma Astma dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 820 08 30.