Hadoks Academie

De Hadoks Academie biedt hoogwaardige en regio-gebonden deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, triagisten, verpleegkundig specialisten en mobiel assistenten.

Aanbod scholing en inschrijven

De academie biedt scholingen op het gebied van:

  • Complexe zorg/netwerkzorg: scholing voor trans-disciplinaire huisartsenzorg in multidisciplinair verband.
  • Ketenzorg/chronische zorg: scholing voor chronische zorg in de verschillende zorgketens.
  • Zorg van de toekomst: scholing voor ontwikkeling en innovatie.

Informatie
&
Inschrijving

Op de pagina met ons scholingsaanbod vindt u een overzicht van al onze scholingen, en vindt u ook informatie over de bijbehorende voorwaarden.

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw registratienummer om uw deelname te registreren in PE-Online. Na aanmelden ontvangt u van ons per mail een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over scholingen? Neem dan contact op met de Hadoks Academie via academie@hadoks.nl of bel (070) 302 98 20. Contactpersoon is Brenda Teutenberg.

Voor onze scholing zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Accreditatie

De Hadoks Academie beschikt over een volledige Instellingsaccreditatie (IA) afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG en is hiermee bevoegd tot accreditatie van scholingen. Tevens beschikt de Academie over een instellingsaccreditatie voor doktersassistenten en als derde over de instellingsaccreditatie voor POH-GGZ. Ook kunnen huisartsen bij de Hadoks Academie terecht voor accreditatie van toetsgroepen (zoals FTO en intervisie).

Voor vragen of informatie over accreditatie kunt u terecht bij Marjon Tombrock, Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) via mtombrock@hadoks.nl.

Bijdrage PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker)

Voor herregistratie tot huisarts, is het cruciaal om per jaar tien punten te behalen door middel van intercollegiale toetsing. Het is daarom van belang dat groepsnascholingen worden geaccrediteerd.

Om de kosten van de regionale PAM te dekken, ontvangen huisartsen, HIDHA’s, waarnemers en apothekers uit regio Haaglanden van ons een factuur voor de PAM-bijdrage.

Heeft u vragen of bent u niet tevreden?

Heeft u vragen of bent u niet tevreden over de Hadoks Academie? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar academie@hadoks.nl of naar onderstaand postadres. Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij u de onderstaande gegevens in uw mail of brief te vermelden:

  • naam, adres en woonplaats
  • een referentienummer, naam en datum van de scholing
  • beschrijving van uw klacht

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan de Commissie van goede diensten. Dit kan alleen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100.

Postadres:
Hadoks Academie, t.a.v. Commissie van goede diensten
President Kennedylaan 15, 2517 JK DEN HAAG