Hadoks Academie

Scholingsaanbod

De Academie biedt scholingen op het gebied van:

  • Complexe zorg/netwerkzorg: scholing voor trans-disciplinaire huisartsenzorg in multidisciplinair verband.
  • Ketenzorg/chronische zorg: scholing voor chronische zorg in de verschillende zorgketens.
  • Zorg van de toekomst: scholing voor ontwikkeling en innovatie.

Bekijk ons actuele scholingsaanbod met scholingen voor de verschillende functies binnen de huisartsenzorg.

De Hadoks Academie biedt hoogwaardige en regio-gebonden deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, triagisten, verpleegkundig specialisten en mobiel assistenten.

Heeft u nog geen account?

Om u in te kunnen schrijven voor een scholing van Hadoks, dient u zich eerst te registreren. Na registratie kunt u zich voortaan gemakkelijk inschrijven voor de scholingen van Hadoks.

Contact

Bij vragen over een scholing kunt u contact met ons opnemen via academie@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 3).

Accreditatie

De Hadoks Academie beschikt over een volledige Instellingsaccreditatie (IA) afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG en is hiermee bevoegd tot accreditatie van scholingen. Tevens beschikt de Academie over een instellingsaccreditatie voor doktersassistenten en als derde over de instellingsaccreditatie voor POH-GGZ. Ook kunnen huisartsen bij de Hadoks Academie terecht voor accreditatie van toetsgroepen (zoals FTO en intervisie).

Voor vragen of informatie over accreditatie kunt u terecht bij Astrid Bijlard, Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) via pam@hadoks.nl.

Bijdrage PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker)

Voor herregistratie tot huisarts, is het cruciaal om per jaar tien punten te behalen door middel van intercollegiale toetsing. Het is daarom van belang dat groepsnascholingen worden geaccrediteerd.

Om de kosten van de regionale PAM te dekken, ontvangen huisartsen, HIDHA’s, waarnemers en apothekers uit regio Haaglanden van ons een factuur voor de PAM-bijdrage.

Heeft u vragen of bent u niet tevreden?

Voor onze scholing zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Bent u niet tevreden over de Hadoks Academie? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar academie@hadoks.nl of per post naar:

Hadoks Academie
T.a.v. Commissie van goede diensten
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij u de onderstaande gegevens in uw mail of brief te vermelden:

  • naam, adres en woonplaats;
  • een referentienummer, naam en datum van de scholing;
  • beschrijving van uw klacht.

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling uw klacht voorleggen aan de Commissie van goede diensten. Dit kan alleen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100,-.