Hadoks Academie

De Hadoks Academie (voorheen WDH) biedt hoogwaardige en regio-gebonden deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, triagisten, verpleegkundig specialisten en mobiel assistenten.

Aanbod scholing en inschrijven

Heeft u een inlogcode voor mijn.hadoks.nl?
Ga voor informatie en inschrijven naar het scholingsaanbod.

Heeft u geen inlogcode van Hadoks?
Ga voor informatie en inschrijven naar het scholingsaanbod voor externen.

Let op: informatie over scholingen in januari en maart 2020 vindt u nog in de oude ELZHA omgeving.

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw registratienummer om uw deelname te registreren in PE-Online. Na aanmelden ontvangt u van ons per mail een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen.

De academie biedt scholingen op het gebied van:

  • Complexe zorg/netwerkzorg: scholing voor trans-disciplinaire huisartszorg in multidisciplinair verband.
  • Ketenzorg/chronische zorg: scholing voor chronische zorg in de verschillende zorgketens.
  • Zorg van de toekomst: scholing voor ontwikkeling en innovatie.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over scholingen? Neem dan contact op met de Hadoks Academie via academie@hadoks.nl of bel (070) 302 98 20. Contactpersoon is Brenda Teutenberg.

Voor onze scholing zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Print hier de Hadoks Academie kalender 2020 voor uw praktijkmedewerkers.

Accreditatie

De Hadoks Academie beschikt over een volledige Instellingsaccreditatie (IA) afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG en is hiermee bevoegd tot accreditatie van scholingen.
Ook kunnen huisartsen bij de Hadoks Academie terecht voor accreditatie van toetsgroepen (zoals FTO en intervisie).

Voor vragen of informatie over accreditatie kunt u terecht bij Marjon Tombrock, Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) via mtombrock@hadoks.nl.

Heeft u vragen of bent u niet tevreden?

Heeft u vragen of bent u niet tevreden over de Hadoks Academie? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar academie@hadoks.nl of naar onderstaand postadres. Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij u de onderstaande gegevens in uw mail of brief te vermelden:

  • naam, adres en woonplaats
  • een referentienummer, naam en datum van de scholing
  • beschrijving van uw klacht

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan de Commissie van goede diensten. Dit kan alleen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100.

Postadres:
Hadoks Academie, t.a.v. Commissie van goede diensten
President Kennedylaan 15, 2517 JK DEN HAAG

Hadoks Acute zorg logo