Organisatiestructuur

Coöperatie Hadoks U.A. houdt zich bezig met de strategische koers van Hadoks en wordt begeleid door het Coöperatiebestuur. De Hadoks Holding B.V. vertaalt de strategie in directe en indirecte patiëntenzorg en zet zich in om de huisartsen daar waar mogelijk te ondersteunen in de dagelijkse praktijk en ANW zorg, afgestemd op de wensen van huisartsen en de uitdagingen die de maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de resultaten en zorg- en bedrijfsprocessen van Hadoks. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd en zijn ze de werkgever van de Raad van Bestuur.                                            

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding.      


Samenstelling
Raad van Bestuur

Voor contact met de Raad van Bestuur kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van Hadoks: 070 302 98 20


Samenstelling Coöperatiebestuur

Het Coöperatiebestuur van Hadoks wordt gevormd door zeven huisartsen uit de regio Haaglanden.

Klik hier voor meer informatie over het Coöperatiebestuur


Samenstelling
Raad van Commissarissen

  • René Smit (voorzitter)
  • Renée Barge
  • Marc Dijkstra
  • Souad el Hamdaoui
  • Bas Rikken

Voor contact met de Raad van Commissarissen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van Hadoks: 070 302 98 20.


Organogram