Chronische ziekten

Wat is een chronische ziekte?

Een chronische ziekte is een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten, astma en COPD (longziekte) zijn chronische aandoeningen. Een chronische aandoening heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Om u de beste zorg te kunnen geven werken verschillende zorgverleners met elkaar samen. Zij maken hierover afspraken met elkaar, met u en met uw huisarts. Hadoks ondersteunt de samenwerking tussen de huisartsen in Haaglanden en andere zorgverleners via zogeheten ketenzorgprogramma’s.

Afspraken met uw zorgverzekeraar

Wanneer u bij uw huisarts een zorgprogramma volgt, dan zijn daar meerdere zorgverleners bij betrokken. Hadoks heeft voor uw huisarts en de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de betaling van uw zorgprogramma. De kosten voor het zorgprogramma waar een patiënt via de eigen huisarts bij is aangesloten, wordt per kwartaal gedeclareerd. In uw declaratieoverzicht ziet u dit op naam van Hadoks vermeld staan. Dit bedrag gaat niet af van uw eigen risico.

Daarnaast declareert de zorgverzekeraar bij alle patiënten die staan ingeschreven bij een praktijk in Den Haag, Wassenaar, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg, per maand een klein bedrag voor het kunnen organiseren van de module ouderenzorg van Hadoks. Ook als u deze module niet afneemt bij uw eigen huisarts. Dit kleine bedrag wordt per maand gedeclareerd waarbij Hadoks staat vermeld in uw declaratieoverzicht. Dit bedrag gaat niet af van uw eigen risico.

Zorgprogramma via uw huisarts

Uw huisarts bespreekt met u het ketenzorgprogramma waarin staat welke zorg u krijgt als u chronisch ziek bent. Het programma is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo werkt Hadoks onder andere samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Health Campus Den Haag van het LUMC. Het is onderzocht en bewezen dat de deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt. Het leren omgaan met uw ziekte en wat u zelf kunt doen staan centraal in het zorgprogramma. Naast een zorgprogramma biedt Hadoks via de huisarts ook leefstijlbegeleiding. Lees hier meer informatie over gezonde leefstijl.

Uw huisarts als aanspreekpunt

Bij de behandeling is uw eigen huisarts uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijk .Uw huisarts kan ook rekening houden met andere aandoeningen waarvoor u eventueel onder behandeling bent. Uw behandelteam kan uit meerdere zorgverleners bestaan, zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers, internisten en podotherapeuten. In overleg met u wordt de zorg zo dicht mogelijk bij uw eigen woonomgeving geregeld. 
Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.

De voordelen van deze aanpak

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd.
  • Uw huisartsenpraktijk is aanspreekpunt voor uw hele zorgprogramma.
  • U krijgt geen tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners.
  • U hoeft niet steeds uw medische achtergrond opnieuw uit te leggen bij een nieuwe behandelaar.

Bescherming van uw medische gegevens

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw medische gegevens. Zij hebben hiervoor een persoonlijke inlogcode. In uw dossier worden alleen gegevens verzameld die van belang zijn voor uw behandeling. U kunt zelf ook uw gegevens inzien. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist of niet relevant zijn, kunt u deze laten aanpassen of verwijderen. Dit kunt u kenbaar maken via dit contactformulier.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over chronische ziekten of een zorgprogramma? Neem hiervoor contact op met uw eigen huisarts. Huisartsen die aangesloten zijn bij Hadoks kunnen zorgprogramma’s bieden voor astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten. Daarnaast kan uw huisarts ook psychologische hulp bieden via een Hadoks praktijkondersteuner GGZ.