Chronische ziekten

Wat is een chronische ziekte?

Een chronische ziekte is een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten, Astma en COPD (longziekte) zijn chronische aandoeningen. Een chronische aandoening heeft veel invloed op uw dagelijks leven. U kunt bepaalde dingen niet meer doen, die voorheen wel mogelijk waren. U zult uw leven moet veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Samen met u kijken wij wat u nog wél kunt. Om u de beste zorg te kunnen geven werken zorgverleners met elkaar samen. Zij maken hierover afspraken met elkaar, met u en met uw huisarts. Hadoks ondersteunt de samenwerking tussen de huisartsen in Haaglanden en andere zorgverleners via zogeheten (keten)zorgprogramma’s.

Zorgprogramma via uw huisarts

Uw huisarts bespreekt met u het zorgprogramma waarin staat welke zorg u krijgt als u chronisch ziek bent. Het programma is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo werkt Hadoks onder andere samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het is onderzocht en bewezen dat de deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt. Het leren omgaan met uw ziekte en wat u zelf kunt doen staan centraal in het zorgprogramma. Naast een zorgprogramma biedt Hadoks via de huisarts ook leefstijlbegeleiding voor chronisch zieken. Lees hier meer informatie over het Leefstijlprogramma.

Uw huisarts als aanspreekpunt

Bij de behandeling is uw eigen huisarts eindverantwoordelijk en uw aanspreekpunt. Uw huisarts kan ook rekening houden met andere aandoeningen waarvoor u eventueel onder behandeling bent. Uw behandelteam kan uit meerdere zorgverleners bestaan, zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers, internisten en podotherapeuten. In overleg met u wordt de zorg zo dicht mogelijk bij uw eigen woonomgeving geregeld. 
Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.

De voordelen van deze aanpak

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd.
  • Uw huisartsenpraktijk is aanspreekpunt voor uw hele zorgprogramma.
  • U krijgt geen tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners.
  • U hoeft niet steeds uw medische achtergrond opnieuw uit te leggen bij een nieuwe behandelaar.

Afspraken met uw zorgverzekeraar

Hadoks heeft voor uw huisarts en de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de betaling van uw zorgprogramma. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten voor uw eigen rekening komt.

Bescherming van uw medische gegevens

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw medische gegevens. Zij hebben hiervoor een persoonlijke inlogcode. In uw dossier worden alleen gegevens verzameld die van belang zijn voor uw behandeling. U kunt zelf ook uw gegevens inzien. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist of niet relevant zijn, kunt u deze laten aanpassen of verwijderen.

Klik hier voor de privacyverklaring en de patiëntenfolder “Ketenzorg; wat betekent dit voor mij?.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over chronische ziekten of een zorgprogramma? Neem hiervoor contact op met uw eigen huisarts. Huisartsen die aangesloten zijn bij Hadoks kunnen zorgprogramma’s bieden voor astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten. Daarnaast kan uw huisarts ook psychologische hulp bieden via een Hadoks praktijkondersteuner GGZ.