Lid worden

Hadoks vertegenwoordigt de huisartsen in de regio Haaglanden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor andere (zorg)partijen in de regio. Het lidmaatschap van Hadoks coöperatieve vereniging staat open voor praktijkhouders, huisartsen in dienstverband en waarnemers.

Waarom lid worden?

Hadoks is de Coöperatie van, voor en door huisartsen in de regio Haaglanden. Wij hebben onze kennis, kunde en ervaring gebundeld in één sterke organisatie; Hadoks. De huisarts en patiëntenzorg staat dus echt centraal in onze organisatie. Wij zetten ons in voor de regionale belangen van onze beroepsgroep. Door lid te worden, kan Hadoks daadkrachtig inspelen op regionale vraagstukken en kunnen huisartsen meer tijd en energie overhouden voor de zorg.

Kosten lidmaatschap (fiscaal aftrekbaar)
Leden van Hadoks coöperatieve vereniging betalen jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt ieder jaar vastgesteld in de Ledenraad.

Voor praktijkhouders € 500,-per jaar
Voor huisartsen in dienstverband € 250 per jaar
Voor waarnemers € 125 per jaar

De kosten van het lidmaatschap zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten voor ondernemers, zelfstandigen en zzp’ers. Voor wie onder de CAO Huisartsen­zorg valt, heeft op grond van art. 6.12 recht op vergoeding door de werkgever van maximum € 125 netto per jaar.

De lidmaatschapsgelden worden aangewend voor de inzet van huisartsen, o.a. de bezoldiging van het coöperatiebestuur en de afgevaardigden van de Ledenraad. Door uw jaarlijkse bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat wij ons als vereniging voor, door en met de huisartsen in Haaglanden inzetten voor de regionale belangen van de beroepsgroep d.m.v. onze kennis, kunde en ervaring. Door uw lidmaatschap kan Hadoks daadkrachtig inspelen op regionale vraagstukken en er voor zorgen dat huisartsen meer tijd en energie overhouden voor de zorg.

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt niet alleen een stem via een afgevaardigde in de ledenraad van de coöperatie Hadoks, maar ook daadwerkelijke invloed op regionaal beleid. Het is belangrijk dat de stem van de beroepsgroep regionaal geborgd wordt; denk bijvoorbeeld aan de transitie van zorg van Haga en HMC naar de eerste lijn. En Hadoks biedt u ook, samen met uw wijkambassadeur, actieve ondersteuning bij wijkgericht werken.

Meld u nu aan en doe met ons mee!

U kunt zich aanmelden voor het Hadoks-lidmaatschapdoor het contactformulier in te vullen. Na ontvangst nemen wij binnen enkele dagen contact met u op.

Contact met Hadoks coöperatieve vereniging:
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
(070) 302 9820
leden@hadoks.nl


    * Verplicht in te vullen velden.