Lid worden

Hadoks vertegenwoordigt de huisartsen in de regio Haaglanden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor andere (zorg)partijen in de regio. Het lidmaatschap van Hadoks coöperatieve vereniging staat open voor praktijkhoudende huisartsen, huisartsen in dienstverband en waarnemende huisartsen.

Waarom lid worden?

Hadoks is de Coöperatie van, voor en door huisartsen in de regio Haaglanden. Wij hebben onze kennis, kunde en ervaring gebundeld in één sterke organisatie; Hadoks. De huisarts en patiëntenzorg staat dus echt centraal in onze organisatie. Wij zetten ons in voor de regionale belangen van onze beroepsgroep. Door lid te worden, kan Hadoks daadkrachtig inspelen op regionale vraagstukken en kunnen huisartsen meer tijd en energie overhouden voor de zorg.

Kosten lidmaatschap (fiscaal aftrekbaar)
Leden van Hadoks coöperatieve vereniging betalen jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt ieder jaar vastgesteld in de ledenraad.

  • Voor praktijkhoudende huisartsen € 650,- per jaar
  • Voor huisartsen in dienstverband en waarnemende huisartsen € 325,- per jaar

De kosten van het lidmaatschap zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten voor ondernemers, zelfstandigen en zzp’ers. Voor wie onder de CAO Huisartsen­zorg valt, heeft op grond van art. 6.12 recht op vergoeding door de werkgever van maximum € 125,- netto per jaar.

De lidmaatschapsgelden worden aangewend voor de inzet van huisartsen, o.a. de bezoldiging van het coöperatiebestuur en de afgevaardigden van de Ledenraad. Door uw jaarlijkse bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat wij ons als vereniging voor, door en met de huisartsen in Haaglanden inzetten voor de regionale belangen van de beroepsgroep d.m.v. onze kennis, kunde en ervaring. Door uw lidmaatschap kan Hadoks daadkrachtig inspelen op regionale vraagstukken en er voor zorgen dat huisartsen meer tijd en energie overhouden voor de zorg.

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt niet alleen een stem via een afgevaardigde in de ledenraad van de coöperatie Hadoks, maar u heeft ook daadwerkelijke invloed op het regionale beleid. Het is belangrijk dat de stem van de beroepsgroep regionaal geborgd wordt; denk bijvoorbeeld aan de transitie van zorg van het HagaZiekenhuis en HMC naar de eerste lijn.

Daarnaast heeft u als lid ook financiële voordeel bij bepaalde scholingen van onze Academie en bij een abonnement op onze klachtenregeling.

Meld u nu aan en doe met ons mee!

Doet u al ANW-diensten voor Hadoks Acute zorg en wilt u ook lid worden van de coöperatie Hadoks, vul dan onderstaand contactformulier in. Na ontvangst nemen wij binnen enkele dagen contact met u op.

Doet u nog geen ANW-diensten bij Hadoks Acute zorg, meldt u dan aan voor de ANW-diensten. U kunt dan ook direct lid worden van de coöperatie.

Wilt u meer weten over de voorwaarden van ons lidmaatschap of heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Bent u al lid en wilt u de voorwaarden van het lidmaatschap nalezen, kijk dan op mijnhadoks.nl – ledenraad documenten.

Contact met Hadoks coöperatieve vereniging:
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
(070) 302 9820
leden@hadoks.nl


    * Verplicht in te vullen velden.