Cardiovasculair Risicomanagement

Multidisciplinaire zorgprogramma’s CVRM

Rondom CVRM is het multidisciplinaire zorgprogramma CVRM ontwikkeld. Hieronder vallen CVRM-VVR en CVRM-HVZ. Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale multidisciplinaire zorgbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe hart- en vaatziekten en op complicaties en sterfte als gevolg hiervan, worden verminderd. De praktijkondersteuner en de huisarts spelen hierin een centrale rol. Samen met de patiënt maken zij een individueel plan die de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal stimuleert. Om de patiënt in contact te brengen met de juiste zorgverleners, wordt gebruikgemaakt van de sociale kaart.

Voorwaarde voor deelname

  • Voor de start van het zorgprogramma CVRM-HVZ of CVRM-VVR heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in het zorgprogramma.
  • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van het CVRM-spreekuur (aandoening, medicatie).
  • Huisarts en POH hebben gestructureerd werkoverleg.
  • Streefwaarden procesindicatoren InEen CVRM-HVZ of CVRM-VVR zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma CVRM, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheets voor verhoogd vasculair risico en hart- en vaatziekten.

Expertteam CVRM

Binnen Hadoks is een expertteam-CVRM actief welke bestaat uit kaderhuisartsen hart- en vaatziekten Barbara Veen-Reedijk en Erik van Duin en verpleegkundig specialist hart- en vaatziekten Margot van der Salm. Het expertteam CVRM houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • consultatie via het KIS
  • training on the job
  • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het expertteam onderdeel van de werkgroep Haagse Vaten.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma CVRM VVR en/of HVZ dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 820 08 30.