Cardiovasculair Risicomanagement

Multidisciplinaire zorgprogramma’s CVRM

Rondom CVRM is het multidisciplinaire zorgprogramma CVRM ontwikkeld. Hieronder vallen CVRM-HVZ en CVRM-VVR. Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale multidisciplinaire zorgbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Hierdoor kan het risico op hart- en vaatziekten worden verminderd. De praktijkondersteuner en de huisarts spelen hierin een centrale rol. Samen met de patiënt maken zij een individueel zorgplan die de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal stimuleert. Om de patiënt in contact te brengen met de juiste zorgverleners, wordt gebruikgemaakt van de sociale kaart.

Passend leefstijladvies

Voor elk zorgprogramma geldt dat een gezonde leefstijl de basis is van de behandeling. Binnen de behandeling in een chronisch zorgprogramma is het van belang om een leefstijladvies in de vorm van begeleiding op maat aan te bieden en in samenspraak met de patiënt op te stellen.

De meest relevante onderdelen hierbij zijn:

Voorwaarde voor deelname

  • Voor de start van het zorgprogramma CVRM-HVZ of CVRM-VVR heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in het zorgprogramma.
  • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van het CVRM-spreekuur (aandoening, medicatie).
  • Huisarts en POH hebben gestructureerd werkoverleg.
  • Streefwaarden procesindicatoren InEen CVRM-HVZ of CVRM-VVR zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de gespecialiseerd verpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma CVRM, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheets voor verhoogd vasculair risico en hart- en vaatziekten.

Kwaliteitsteam CVRM

Binnen Hadoks is een kwaliteitsteam-CVRM actief welke bestaat uit kaderhuisartsen hart- en vaatziekten Barbara Veen-Reedijk en Erik van Duin en gespecialiseerd verpleegkundige Jerrel Dreckmeier. Het kwaliteitsteam CVRM houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • consultatie via VIPLive
  • training on the job
  • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het expertteam onderdeel van de werkgroep Haagse Vaten.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma CVRM-HVZ en/of VVR dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).