Cardiovasculair Risicomanagement

Ketenzorgprogramma’s CVRM

Rondom CVRM zijn twee ketenzorgprogramma’s ontwikkeld: CVRM-VVR en CVRM-SP. Het doel van deze zorgprogramma’s is het bevorderen van een optimale ketenzorgbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe hart- en vaatziekten en op complicaties en sterfte als gevolg hiervan, worden verminderd. De praktijkondersteuner en de huisarts spelen hierin een centrale rol. Samen met de patiënt maken zij een individueel plan die de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal stimuleert. Om de patiënt in contact te brengen met de juisten zorgverleners, wordt gebruikgemaakt van de sociale kaart (leefstijlinterventie wijkgericht).

Deelnemen

Om deel te kunnen nemen aan een zorgprogramma, dient u binnen uw praktijk een aantal zaken ingeregeld te hebben:

  • Voor start DBC, VRM, HVZ of VVR heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
  • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van het CVRM-spreekuur (aandoening, medicatie).
  • Huisarts en POH hebben gestructureerd werkoverleg.
  • Streefwaarden procesindicatoren Ineen CVRM, HVZ of VVR zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
  • Stafverpleegkundige of verpleegkundig specialist geeft de POH 2-4 uur training on the job.

Starten met ketenzorg CVRM

Wilt u starten met ketenzorg CVRM-VVR en/of CVRM-SP, dan kunt u dit bespreken met onze stafverpleegkundige. Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar chronischezorg@hadoks.nl of bellen naar (070)820 08 30.