Klacht melden

Hoe kunt u een klacht of signaal melden?

Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van onze huisartsenspoedpost of het triagecentrum, of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag van u. Uw klacht of signaal geeft ons de kans om daar waar nodig bij te sturen en onze dienstverlening te verbeteren. U kunt een klacht aan ons melden via het onderstaande contactformulier.

Heeft u een klacht over uw eigen huisarts?
Bij klachten over uw eigen huisarts vragen wij u contact op te nemen met uw eigen huisarts. Wanneer dit niet wenselijk of niet mogelijk is dan kunt u ook deze klacht melden via onderstaand formulier.

Heeft u ideeën voor verbetering van de huisartsenzorg?

Neem dan contact op met de Cliëntenadviesraad. Klik hier voor meer informatie

Klachtenfunctionaris

Uw melding komt direct terecht bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stemt met u de wijze af waarop uw klacht wordt behandeld. Het doel daarbij is dat uw klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld. Eventueel is het mogelijk om gratis te bemiddelen tussen u en degene aan wie de klacht is gericht. Het bespreken van uw klacht leidt meestal tot een snelle oplossing als u rechtstreeks en zo snel mogelijk na uw ervaring spreekt met degene die uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt. Uw klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens in uw contactverslag kunt u het onderstaande contactformulier invullen. Uw melding komt direct terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via (070)302 98 20. Voor het inzien van uw medisch dossier neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Wat hebben wij van u nodig

Om uw klacht of signaal goed in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft, wanneer de gebeurtenis plaatsvond en waarover u niet tevreden bent. Ook ontvangen wij graag uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Stuurt u liever uw klacht per post naar ons toe? Dan kan dit naar onderstaand adres:

Klachtenregeling
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Uw klacht wordt behandeld op grond van de model klachtenregeling. Sinds 1 januari 2017 dient de klachtopvang te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben op basis van deze wet de hiervoor genoemde klachtenregeling opgesteld.  

Nog niet tevreden?

Komt u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar:
SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoonnummer 088 0229100.