Gezonde leefstijl

Meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders heeft overgewicht. In 2040 is dat naar verwachting twee derde van de volwassen Nederlanders. Overgewicht en obesitas kunnen zorgen voor veel gezondheidsproblemen. Deze hebben invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt, maar ook op de eerstelijns zorg. De aanpak en behandeling van overgewicht levert nieuwe uitdagingen op in de spreekkamer.

In regio Haaglanden kunnen patiënten met overgewicht deelnemen aan programma’s die ondersteuning bieden op weg naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht: de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Hadoks heeft vier leefstijlinterventies gecontracteerde die zijn erkend door het RIVM: CooL (monodiciplinair; uitgevoerd door één leefstijlcoach) en de multidisciplinaire GLI’s: BeweegKuur, Samen Sportief in Beweging en SLIMMER. Naast deze interventies, worden er in de regio ook verschillende laagdrempelige beweegprogramma’s aangeboden.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Om de gezondheid van de patiënt op een duurzame wijze te verbeteren, is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) ontwikkeld.

Het twee jaar durende GLI-programma wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering, en heeft geen invloed op het eigen risico. De patiënt gaat samen met een leefstijlcoach aan de slag om de leefstijl stapsgewijs structureel aan te passen op het gebied van beweging, voeding, ontspanning en slaap, en moet leiden tot:  

  • Betere lichamelijke fitheid 
  • Gewichtsverlies 
  • Minder stress
  • Betere kwaliteit van leven 
  • Structurele (gedrags)verandering 

In regio Haaglanden bieden verschillende leefstijlcoaches een GLI-programma aan. De leefstijlcoaches die bij Hadoks zijn gecontracteerd voldoen aan de contractuele voorwaarden van de preferente zorgverzekeraar CZ.

Inclusiecriteria GLI

De GLI is bedoeld voor volwassenen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht. De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn, en is gemotiveerd zijn om de leefstijl te veranderen. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen: 

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

Heeft u een patiënt die graag wil deelnemen aan dit programma, dan kunt u ze verwijzen naar de pagina op onze website met meer informatie voor deelnemers.

In dit wachtkamerfilmpje wordt kort uitgelegd wat de GLI inhoudt. Deze kunt u ook gebruiken voor in uw eigen wachtkamer.

Medicatie bij overgewicht

Heeft u een patiënt die deelneemt aan een GLI, maar geeft dit niet voldoende resultaat? Mogelijk overweegt u medicatie in de vorm van Saxenda® of Mysimba® voor te schrijven. Lees de voorwaarden voor vergoeding van medicatie vanuit het basispakket.


Doorverwijzen van een patiënt via ZorgDomein

Om deel te kunnen nemen aan een GLI, heeft een patiënt een verwijzing nodig. Zowel de huisarts als de praktijkondersteuner en medisch specialist kunnen een patiënt verwijzen naar een leefstijlcoach. Patiënten die voldoen aan de bovenstaande verwijscriteria mogen deelnemen aan de GLI, ongeacht of ze in de ketenzorg zitten. De verwijzer stuurt de verwijzing naar de leefstijlcoach zodat deze actief de deelnemer kan benaderen voor een afspraak.

Verwijzen van een patiënt kan via ZorgDomein. Download eventueel onze instructie.


Samenwerking met andere zorgverleners

Gedurende de interventie koppelt de leefstijlcoach regelmatig voortgang en resultaten terug. Ook is er overleg over eventuele aanvullende zorg.

Wanneer op een bepaald onderwerp meer ondersteuning nodig is, kan de leefstijlcoach de patiënt aan een andere zorgprofessional koppelen, zoals een diëtist, fysiotherapeut, welzijnsmedewerker of buurtsportcoach. De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen, maar de deelnemer moet eigen initiatieven ontwikkelen die aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. In eerste instantie wordt er ingezet op meer bewegen in het dagelijks leven. Daarbij zal er ook, indien wenselijk, aansluiting worden gezocht bij een buurtsportcoach of wordt deelname aan de Nationale Diabetes Challenge gestimuleerd. 

Contact

Heeft u als zorgverlener vragen over de GLI of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via chronischezorg@hadoks.nl of (070) 302 98 20 (kies 5).