Gezonde leefstijl

Overgewicht en obesitas kunnen zorgen voor veel gezondheidsproblemen. Deze hebben invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt, maar ook op de eerstelijns zorg. Om de gezondheid van de patiënt op een duurzame wijze te verbeteren, is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) ontwikkeld. Binnen de GLI gaat de patiënt samen met een leefstijlcoach aan de slag om de leefstijl stapsgewijs structureel aan te passen. Daardoor zal een deelnemer gewicht gaan verliezen, zich fitter voelen en een betere kwaliteit van leven ervaren. Het programma dat in Haaglanden wordt aangeboden is de GLI CooL: Coaching op Leefstijl.


Voorwaarden vergoeding afslankmedicatie

Sinds 1 juli 2022 is het mogelijk om vanuit de basisverzekering aan een bepaalde patiëntengroep de middelen Saxenda® en Mysimba® voor te schrijven. Om als patiënt in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen.


GLI CooL-programma

Het twee jaar durende GLI CooL-programma wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering, en heeft geen invloed op het eigen risico. Het programma richt zich op beweging, voeding en structurele gedragsverandering, en moet leiden tot:  

 • Betere lichamelijke fitheid 
 • Gewichtsverlies
 • Betere kwaliteit van leven 

In regio Haaglanden zijn er veel leefstijlcoaches actief, waarbij er een aantal leefstijlcoaches het GLI CooL-programma aanbiedt. De coaches die bij Hadoks zijn gecontracteerd, zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging BLCN.  

Voor wie is de GLI geschikt?

De GLI is bedoeld voor volwassenen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht. De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn, en is gemotiveerd zijn om de leefstijl te veranderen. Daarnaast gelden de volgend verwijscriteria: 

 • BMI tussen 25 en 30.
  i.c.m. een grote buikomvang (>88 cm bij vrouwen en <102 cm bij mannen.  
  i.c.m. comorbiditeit: (verhoogd risico op) diabetes mellitus type 2 (DM 2), cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu.
 • Óf een BMI vanaf 30, ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit.

Heeft u een patiënt die graag wil deelnemen aan dit programma, dan kunt u ze verwijzen naar de pagina op onze website met meer informatie voor deelnemers.

In dit wachtkamerfilmpje wordt kort uitgelegd wat de GLI inhoudt. Deze kunt u ook gebruiken voor in uw eigen wachtkamer.

Doorverwijzen van een patiënt

Zowel de huisarts als de praktijkondersteuner kan een patiënt verwijzen naar een leefstijlcoach. Patiënten die voldoen aan de bovenstaande verwijscriteria mogen deelnemen aan de GLI, ongeacht of ze in de ketenzorg zitten. De verwijzer stuurt de verwijzing naar de leefstijlcoach zodat deze actief de deelnemer kan benaderen voor een afspraak. 

Verwijzing kan via: 

 • KIS – voor patiënten die zijn opgenomen in de ketenzorg. 
 • ZorgDomein  – voor patiënten die niet zijn opgenomen in de ketenzorg (de meeste leefstijlcoaches zijn hierop vindbaar). 

Samenwerking met andere zorgverleners

Gedurende de interventie koppelt de leefstijlcoach regelmatig voortgang en resultaten terug. Ook is er overleg over eventuele aanvullende zorg.

Wanneer op een bepaald onderwerp meer ondersteuning nodig is, kan de leefstijlcoach de patiënt aan een andere zorgprofessional koppelen, zoals een diëtist, fysiotherapeut, welzijnsmedewerker of buurtsportcoach. De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen, maar de deelnemer moet eigen initiatieven ontwikkelen die aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. In eerste instantie wordt er ingezet op meer bewegen in het dagelijks leven. Daarbij zal er ook, indien wenselijk, aansluiting worden gezocht bij een buurtsportcoach of wordt deelname aan de Nationale Diabetes Challenge gestimuleerd. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via 070 820 08 30, of per mail.