Ouderenzorg

We worden steeds ouder en ouderen wonen steeds langer thuis. Kwetsbare ouderen doen vaker een beroep op de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging en andere hulpverleners in de eerste lijn. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg actief kan inspelen op deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt onder andere een hogere organisatiegraad van de huisartsenzorg in samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerste lijn.

De zorg voor ouderen in onze regio vindt plaats volgens het visiedocument toekomstbestendige ouderenzorg in de regio Haaglanden, gebaseerd op de landelijke Handreiking kwetsbare ouderen. Per wijk kan het binnen onze regio verschillen hoe de zorg precies is ingericht. Dit hangt af van bijvoorbeeld de behoefte die er speelt binnen een wijk.

Voorwaarden voor deelname

Sinds 2021 is het als huisartsenpraktijk niet meer mogelijk om voor de ouderenzorg rechtstreeks met de verzekeraar een overeenkomst af te sluiten. Sindsdien sluit u een overeenkomst met Hadoks, wij zorgen voor de declaratie bij de zorgverzekeraar, en de uitbetaling.

Wilt u deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg en hiervoor een overeenkomst aangaan met Hadoks? Dan is het belangrijk dat u aan een aantal inhoudelijke voorwaarden voldoet.

  • De huisartsenpraktijk dient te beschikken over een bevoegde en bekwame praktijkondersteuner (POH)-ouderen met minimaal HBO werk- en denkniveau.  
  • De huisartsenpraktijk maakt voor verslaglegging en communicatie gebruik van de module ouderenzorg in VIPLive. Hierin staat van alle geïncludeerde kwetsbare ouderen adequate verslaglegging.
  • De huisartsenpraktijk heeft een actieve samenwerking met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de ouderenconsulent van de gemeente. Met andere betrokken zorgverleners/paramedici die werkzaam zijn in de zorg rond de kwetsbare ouderen van de praktijk, onderhoudt de huisartsenpraktijk contact. Tevens participeert de huisartsenpraktijk in het geriatrisch netwerk van de wijk en hanteert actief een sociale kaart.
  • De huisartsenpraktijk organiseert elke vier tot acht weken een Gestructureerd Patiënten Overleg (GPO) volgens de door Hadoks vastgelegde richtlijnen.
  • De POH-ouderen de huisarts(en) volgen actief nascholing op het gebied van de ouderengeneeskunde/ouderenzorg.
  • De zorg voor kwetsbare ouderen vindt plaats conform de handreiking Kwetsbare ouderen thuis.

Naast de prestatie ouderenzorg is het onder voorwaarden ook mogelijk om de prestatie ouderenzorg transmuraal af te sluiten. Hiervoor dienen o.a. afspraken te zijn gemaakt met het adherente ziekenhuis over samenwerking rondom het ontslag van de patiënt.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma ouderenzorg, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie kunt u terugvinden onder regionale werkafspraken.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Op deze routekaart ziet u een overzicht van hoe de ouderenzorg in de regio is ingericht.

Meer informatie

Wilt u starten met het zorgprogramma ouderen kunt u dit bespreken met onze projectmedewerkers ouderenzorg. Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar chronischezorg@hadoks.nl of bellen naar (070) 302 98 20 (kies 5).