Ouderenzorg

We worden steeds ouder en ouderen wonen steeds langer thuis. Mede als gevolg van de veranderingen in de langdurige zorg en de verzorgingshuizen die in de oude vorm zijn verdwenen. Kwetsbare ouderen doen vaker een beroep op de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging en andere hulpverleners in de eerste lijn. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg actief kan inspelen op deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt onder andere een hogere organisatiegraad van de huisartsenzorg in samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerste lijn.

Zorgprogramma Ouderenzorg

Om huisartsen te ondersteunen bij deze maatschappelijke ontwikkelingen, heeft Hadoks het zorgprogramma Ouderenzorg ontwikkeld. Deze ondersteunt huisartsen bij het bieden van de best mogelijke samenhangende ouderenzorg, die ervoor zorgt dat kwetsbare ouderen langer op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen.

Bij het zorgprogramma Ouderenzorg zijn verschillende netwerkpartners betrokken, die op regio-, wijk- en praktijkniveau zijn ingedeeld. Zoals zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers die in een netwerk samenwerkende VVT en VTZ. Op onze routekaart ziet u een overzicht van de verdeling van het (zorg)aanbod op verschillende niveaus.

Wilt u meer weten over het zorgproject Ouderenzorg, neem dan contact op met ons projectteam.


Detacheren POH-ouderen door Hadoks

Al enige tijd detacheert Hadoks de POH-GGZ. In navolging daarvan streven wij ernaar om vanaf kwartaal 4 van 2021 ook POH-ouderen te gaan detacheren in de huisartsenpraktijk. Zodra hier concrete informatie over beschikbaar is, delen wij dat op deze pagina. Mocht u vragen hebben over de inzet van POH-ouderen, neem dan gerust contact met ons op.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Op deze routekaart ziet u een overzicht van hoe de ouderenzorg in de regio is ingericht.