Hartfalen

Multidisciplinair zorgprogramma Hartfalen

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale ketenzorg behandeling van patiënten met chronisch hartfalen. Middels een individueel zorgplan en goede transmurale afspraken wordt zorg op maat geleverd. Door regelmatig controles wordt achteruitgang van de patiënt vroegtijdig gesignaleerd waardoor mogelijk heropnames voorkomen kunnen worden. 

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van hartfalen ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Voorwaarde voor deelname

  • Voor start ketenzorg hartfalen heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
  • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van het hartfalen-spreekuur (aandoening, medicatie)
  • Huisarts en POH hebben gestructureerd werkoverleg.
  • Huisarts en POH hebben de scholing “hartfalen voor startende praktijken” gevolgd.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname. Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma Hartfalen, bekijk dan onze factsheet.

Expertteam CVRM

Binnen Hadoks is een expertteam-CVRM actief welke bestaat uit kaderhuisartsen hart- en vaatziekten Barbara Veen-Reedijk en Erik van Duin en verpleegkundig specialist hart- en vaatziekten Margot van der Salm. Het expertteam CVRM houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • consultatie via het KIS
  • training on the job
  • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het expertteam onderdeel van de werkgroep Haagse Vaten.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma Hartfalen dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 820 08 30.