Juiste zorg op de juiste plek

De bevolking van regio Haaglanden groeit, en ook de vergrijzing neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de zorgvragen in onze regio. Om de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed en toegankelijk te houden, werken Hadoks en andere eerstelijns zorgaanbieders nauw samen met het HagaZiekenhuis en HMC. Ons doel is om gezamenlijk de laag complexe zorg zoveel als mogelijk in de eerste lijn te organiseren. Kortom: juiste zorg, op de juiste plek.

Op 27 juni 2019 vond de bijeenkomst ‘Samen Sterk in de Haagse Regio’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen huisartsen en medisch specialisten van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum tot een aantal initiatieven. Deze moeten de huisarts ondersteunen bij het stellen van de diagnose, en waar mogelijk het behandelen van een patiënt in de eerste lijn.

Zo zijn er verschillende vormen van consultatie mogelijk zoals telefonisch of via de Siilo app (spoed), maar ook teleconsultatie, meekijkconsult en door inzet van specialistische zorg in de 1e lijn. Bekijk hier een overzicht van de vormen van consultatie.

Teleconsultatie

Een laagdrempelige vorm van consultatie met een medisch specialist.

Meekijkconsult

Een consult uitgevoerd door de huisarts samen met een medisch specialist.

Zorg in Zicht

Wachttijd oogzorg terugbrengen door zorg te verplaatsen naar de eerste lijn.