Wijkcoördinatie

Om de toegankelijkheid van de (huisartsen)zorg te borgen, is het van belang dat zorgaanbieders op wijk- en regioniveau met elkaar samenwerken. Maar welke zorgaanbieders zijn actief, hoe wordt zo’n samenwerking opgezet en wie neemt hiertoe het initiatief? Hadoks helpt huisartsen met het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden en ondersteunt reeds bestaande samenwerkingsverbanden.


‘De juiste zorg,

op de juiste plek,

op het juiste moment,

door de juiste

zorgverlener’


De zorgvraag neemt toe. Patiënten worden ouder, wonen langer thuis en hebben steeds meer complexe(re) zorg nodig. Ook is er steeds minder personeel beschikbaar om zorg te leveren. Binnen de Haagse regio kennen we daarnaast een grote verscheidenheid tussen wijken op het gebied van populatie en zorgvraag. Om te zorgen dat alle patiënten toch de juiste zorg ontvangen, is het noodzakelijk zorg te beleggen bij de juiste zorgverlener. Structurele samenwerking binnen de wijk is daarbij cruciaal.

Hadoks zet wijkcoördinatoren in om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten. De samenwerkingsverbanden (nieuwe en bestaande) worden op een professionele manier ondersteund met wijkcoördinatie, kennis en scholing. Ook kunnen reeds bestaande samenwerkingsverbanden een beroep doen op Hadoks voor ondersteuning. Het doel is om partijen in het professionele netwerk met elkaar te verbinden, zodat er een duurzame wijksamenwerking ontstaat.

Regionale en landelijke afspraken

Onze werkwijze is in lijn met de landelijke visie en plannen zoals het regioplan en de visie op de eerstelijnszorg 2030. Hadoks zit als vertegenwoordiger aan de landelijke en regionale bestuurstafels waardoor wij direct kunnen schakelen en inspelen op alle ontwikkelingen en zo voldoen aan de geldende gezamenlijke afspraken.

Huisartspraktijken die samen gaan werken en ondersteunt willen worden door Hadoks kunnen zich aanmelden. Met de zorgverzekeraar zijn er inmiddels verschillende samenwerkingssituaties geschetst met bijbehorende financiële afspraken. Dus ook reeds bestaande samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden.

Een wijkcoördinator zal de huisartsenpraktijk ondersteunen in het opzetten van het wijksamenwerkingsverband. De wijkcoördinator stelt in samenwerking met de huisartsen in het samenwerkingsverband een wijkplan op in lijn met het regioplan. Er wordt gekeken welke acties ingezet moeten worden op regio-, wijk- en praktijkniveau aan de hand van:

  • Demografische scan (met data vanuit de Health Campus Den Haag)
  • Netwerkscan
  • Trends vanuit de huisartsenpraktijken en wijken

De wijkcoördinator bouwt samen met de huisartsen een domein overstijgend netwerk om gezamenlijk knelpunten op te pakken. Hierbij staat het belang van u als huisarts voorop.Wat levert het u op?

+ Uw praktijk maakt een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg
+ U bent betrokken bij de samenwerking, maar het organiseren, regelen en coördineren neemt Hadoks voor u uit handen
+ U ontvangt als praktijk een bijdrage per kwartaal via de prestatie 31455 (Versterking samenwerking in de regio) en prestatie 31423 (Praktijkmanager wijk) als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Mogelijkheden voor aansluiting wijkcoördinatie

Hadoks heeft met de zorgverzekeraar verschillende samenwerkingsvormen opgesteld met bijbehorende financiële afspraken. Een aantal afspraken gelden voor alle samenwerkingsvormen:

  • Elk samenwerkingsverband telt gemiddeld 15.000 ingeschreven patiënten
  • Elke aangesloten huisarts zet zich minimaal 30 minuten per week (of 2 uur per maand etc.) in voor de wijkcoördinatie.
  • Er is een wijkcoördinator betrokken. De wijkcoördinator is in dienst bij Hadoks of bij het samenwerkingsverband.

Interesse of meer informatie?

Voldoet u (nog) niet aan de voorwaarden om te kunnen starten met een wijksamenwerking, maar heeft u wel interesse in wijkcoördinatie? Neem dan vooral contact met ons op. Stuur een e-mail naar wijkcoordinatie@hadoks.nl