Cliëntenadviesraad (CAR)
‘De Clientenadviesraad behartigt de belangen van de inwoners van regio Haaglanden’

Wat doet de CAR?

De CAR geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan de Raad van Bestuur van Hadoks over zaken aangaande het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid. 

De CAR heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de Raad van Bestuur. 

De wettelijke kaders van de cliëntenadviesraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet kent de cliëntenadviesraad bijzondere rechten toe. Zo mag de cliëntenadviesraad informatie opvragen over beleid dat cliënten aangaat en dient de Raad van Bestuur de cliëntenadviesraad over bepaalde onderwerpen te informeren en om advies te vragen.