Deelnemen aan ketenzorg

Hadoks biedt verschillende gecontracteerde zorgprogramma’s voor chronisch zieke patiënten:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • COPD
  • Astma  
  • Hart- en Vaatziekten – HVZ (voorheen Secundaire Preventie)
  • Verhoogd Vasculair Risicomanagement – VVR (voorheen Primaire Preventie)
  • Hartfalen

De zorg voor bovenstaande programma’s wordt door de huisartsenpraktijk in samenwerking met ketenpartners uitgevoerd. Hieronder vallen diëtisten, leefstijl coaches, podotherapeuten, aanbieders fundusscreening en aanbieders Stoppen met Roken. Ieder jaar onderhandelt Hadoks met zorgverzekeraars over de tarieven en de voorwaarden met betrekking tot de multidisciplinaire zorgprogramma’s. Zowel voor de huisartsenpraktijk als voor de betrokken ketenpartners.

Een huisartsenpraktijk start altijd met het programma Diabetes Mellitus type 2. Binnen een termijn van twee jaar wordt de huisarts verwacht ook deel te nemen aan de andere multidisciplinaire zorgprogramma’s (met uitzondering van het zorgprogramma Hartfalen).


Aanmelden

Huisartsen en ketenpartners kunnen voor het verlenen van chronische zorg een overeenkomst afsluiten met Hadoks:

Algemene voorwaarden

Voor deelname aan de zorgprogramma’s zijn de Algemene Voorwaarden Chronische Zorg van toepassing.