Deelnemen aan ketenzorg

Hadoks biedt verschillende gecontracteerde zorgprogramma’s voor chronisch zieke patiënten:

  • Diabetes (DM2)
  • COPD
  • Astma  
  • Hart- en Vaatziekten – HVZ (voorheen Secundaire Preventie)
  • Verhoogd Vasculair Risicomanagement – VVR (voorheen Primaire Preventie)

De zorg voor bovenstaande programma’s wordt door de huisartsenpraktijk in samenwerking met ketenpartners uitgevoerd. Hieronder vallen diëtisten, leefstijl coaches, podotherapeuten, aanbieders fundusscreening en aanbieders Stoppen met Roken. Om de twee jaar onderhandelt Hadoks met zorgverzekeraars over de tarieven en voorwaarden die de huisarts en ketenpartner ontvangt voor het uitvoeren van de zorg. 


Aanmelden

Huisartsen en ketenpartners kunnen voor het verlenen van chronische zorg een overeenkomst afsluiten met Hadoks:

Algemene voorwaarden

Voor deelname aan de zorgprogramma’s zijn de Algemene Voorwaarden Chronische Zorg van toepassing.