Onderzoek

Onderzoek en wetenschap speelt een belangrijke rol bij het kunnen blijven verbeteren van de zorg in regio Haaglanden. In onze regio is daarom samenwerkingsverband Health Campus Den Haag actief. Een samenwerking tussen gemeente Den Haag, HagaZiekenhuis en HMC, Parnassia Groep, de GGD, het LUMC, Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool en Hadoks. Deze houdt zich bezig met hoe de zorg slimmer en meer op maat kan worden georganiseerd en hoe gezondheidsverschillen in de regio kunnen worden verkleind.

In regio Haaglanden zijn er grote welvaartsverschillen tussen wijken, en ook op het gebied van gezondheid en levensverwachting zijn de verschillen groot. Met het doen van wetenschappelijk onderzoek kan er een aanpak worden gemaakt om deze te verschillen verkleinen of bijvoorbeeld het zorgaanbod op wijkniveau in te richten.

Om invloed te kunnen hebben op de onderzoeksonderwerpen, is Hadoks toegetreden tot het programmabestuur van de Health Campus Den Haag. Hadoks kan zo verzoeken indienen om onderzoeken te starten naar onderwerpen die direct invloed hebben op de huisartsenzorg.

Lopende onderzoeken

Inmiddels lopen er verschillende onderzoeken. Hieronder ziet u een overzicht van lopende onderzoeken waarbij huisartsen medewerking verlenen, en die van invloed is op de huisartsenzorg.

Diabetes type 2

Evaluatie Nationale Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge is een beweeginterventie met als doel dat mensen met (een verhoogd risico op) DM2 in ongeveer 20 weken structureel meer gaan bewegen om zo hun kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. 

DIABLEND: Blended leefstijlzorg voor DM type 2

Het belangrijkste doel van het programma is om op grote schaal een ecosysteem te ontwikkelen voor gepersonaliseerde leefstijl optimalisatie bij mensen met T2D in Den Haag. 


Cardiovasculair risicomanagement

Hart voor vrouwen in Den Haag

Vrouwen die tijdens de zwangerschap o.a. hypertensie, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten.

Cardiometabole preventiezorg

De evaluatie van de cardiometabole preventiezorg met behulp van routinezorgdata en sociaal-economische data.  

INTENSE: Zorg op maat voor mensen met een te hoge bloeddruk

Het doel van dit project is om de zorg voor mensen met een hoge bloeddruk verder te verbeteren. Hierbij zal de meerwaarde van een expertteam geëvalueerd worden.


Dagzorg algemeen

Huisarts-dashboard ‘Kwetsbaarheid in beeld’

Om inzicht te geven in de kwetsbaarheid van patiënten, is er een stoplicht ontwikkeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt bij welke patiënten sprake is van verhoogde kwetsbaarheid. 

Hotspottersproject: een interdisciplinaire aanpak voor complexe gezondheidsproblemen

De zorg voor mensen met complexe gezondheidsproblemen is gefragmenteerd, wat het lastig maakt voor zowel patiënt als zorgverleners om de zorg goed af te stemmen.


Samenwerking in de tweede lijn

Haagse Transitie Project

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de veranderingen van zorgprocessen tussen de huisartsen en ziekenhuizen in Den Haag. Zoals teleconsultatie, meekijkconsulten en het beoordelen van verwijzingen. 


Afgeronde onderzoeken

A novel approach towards acute care integration

Wetenschappelijk proefschrift door Naomi Minderhout | November 2022

Voor de huidige en toekomstige uitdagingen om acute zorg kwalitatief en toegankelijk te houden, lijkt integratie het sleutelwoord. Er bestaan vele organisaties die acute zorg leveren. Hoe regelt de Nederlandse samenleving dat die organisaties goed met elkaar communiceren en efficiënt samenwerken? En hoe regelen we dat vragen die het beste overdag opgelost kunnen worden, niet in de avond, nacht of weekend terecht komt?

Klik hier voor het volledige proefschrift.


Van protocollen naar persoonsgerichte zorg

Wetenschappelijk proefschrift door Sytske van Bruggen | september 2021

In 2015 is Hadoks een samenwerking aangegaan met de LUMC-Campus Den Haag (tegenwoordig: Health Campus Den Haag). Doel is onder andere om het fundament onder de eestelijns zorg in de regio Haaglanden op wetenschappelijke wijze te verstevigen. Inmiddels zijn er diverse samenwerkingsprojecten opgestart op het gebied van zowel chronische als acute zorg.

Het aantal diabetes patiënten (en andere chronisch zieken) neemt nog steeds toe. Het is dan ook van groot belang om wetenschappelijk onderbouwd vast te kunnen stellen welke interventie bij welke populatie diabetes patiënten het meest effectief is en welk type monitoring (strak geprotocolleerd of meer “los”  en voor iedere patiënt op maat) de meeste gezondheidswinst oplevert.

Sytske van Bruggen heeft onlangs een groot onderzoek naar diabetes type 2 afgerond.

“Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van diabeteszorg in een gestructureerde zorggroepsetting.” Ook heeft Sytske onderzocht wat randvoorwaarden zijn om gepersonaliseerde zorg vorm te kunnen geven in de huisartsenpraktijk.

De gevonden resultaten dragen nu al bij aan een verbetering van de diabeteszorg. Wellicht minstens zo belangrijk is de vraag of de geleerde lessen ook “vertaald” kunnen worden naar andere ketenzorgprogramma’s, zoals die bestaan voor de patiënten met chronische longziekten of hart- en vaatziekten.

Proefschrift en publieksbrochure

Benieuwd wat huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Haaglanden van de resultaten vinden? Klik hier voor de publieksbrochure – inclusief interviews met vier huisartsen en praktijkondersteuners!

Klik hier voor het volledige proefschrift.