Onderzoek

Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en aan de zorgprogramma’s die Hadoks levert.


Van protocollen naar persoonsgerichte zorg

Wetenschappelijk proefschrift door Sytske van Bruggen

In 2015 is Hadoks een samenwerking aangegaan met LUMC-Campus Den Haag. Doel is onder andere om het fundament onder de eestelijns zorg in de regio Haaglanden op wetenschappelijke wijze te verstevigen. Inmiddels zijn er diverse samenwerkingsprojecten opgestart op het gebied van zowel chronische als acute zorg.

Het aantal diabetes patiënten (en andere chronisch zieken) neemt nog steeds toe. Het is dan ook van groot belang om wetenschappelijk onderbouwd vast te kunnen stellen welke interventie bij welke populatie diabetes patiënten het meest effectief is en welk type monitoring (strak geprotocolleerd of meer “los”  en voor iedere patiënt op maat) de meeste gezondheidswinst oplevert.

Sytske van Bruggen heeft onlangs een groot onderzoek naar diabetes type 2 afgerond.

“Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van diabeteszorg in een gestructureerde zorggroepsetting.” Ook heeft Sytske onderzocht wat randvoorwaarden zijn om gepersonaliseerde zorg vorm te kunnen geven in de huisartsenpraktijk.

De gevonden resultaten dragen nu al bij aan een verbetering van de diabeteszorg. Wellicht minstens zo belangrijk is de vraag of de geleerde lessen ook “vertaald” kunnen worden naar andere ketenzorgprogramma’s, zoals die bestaan voor de patiënten met chronische longziekten of hart- en vaatziekten.

Proefschrift en publieksbrochure

Benieuwd wat huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Haaglanden van de resultaten vinden? Klik hier voor de publieksbrochure – inclusief interviews met vier huisartsen en praktijkondersteuners!

Klik hier voor het volledige proefschrift.