Onze koers

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg voor de patiënten in de regio Haaglanden. We werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Gemeenten aan de beste (huisartsen)zorg in de regio Haaglanden. We bieden huisartsen de juiste ondersteuning zodat zij de zorg voor hun patiënten optimaal kunnen uitvoeren.

Dit doen wij volgens onze drie kernwaarden:

  • Verbindend

Hadoks is de verbindende schakel tussen huisartsen en diverse andere zorgaanbieders. Hadoks speelt een actieve rol in samenwerkingsverbanden om te komen tot regionale- en lokale netwerkzorg. Samen met onze (keten)partners werken we aan de juiste zorg op de juiste plek. Hiertoe werken Hadoks-medewerkers en huisartsen integraal met elkaar samen.

  • Vooruitstrevend

Hadoks is een wendbare organisatie die inspeelt op veranderingen en de patiëntenzorg en dienstverlening aan huisartsen continu verbetert. We werken samen met anderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten verwerken we in onze zorg(programma’s). Medewerkers en huisartsen worden uitgedaagd zich voortdurend te ontwikkelen met als uiteindelijk doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en doelmatige patiëntenzorg.

  • Vakkundig

De kennis en kunde op het gebied van huisartsenzorg verbindt Hadoks met andere zorgaanbieders en stakeholders. Met een uitstekend scholingsprogramma draagt Hadoks bij aan een hoger kennisniveau van zorgprofessionals. De (zorg)programma’s waarmee Hadoks huisartsen ondersteunt in de praktijk, dragen bij aan een betere patiëntenzorg.

We werken met passie en har(d)t voor de zorg!

Gezondheid en veiligheid van onze patiënten,  huisartsen en medewerkers staan centraal in alles wat we doen!