Drukte op de huisartsenpost

Wegens drukte op de Hadoks huisartsenposten lopen de wachttijden aan de telefoon helaas op. We doen er alles aan om onze patiënten allemaal zo snel mogelijk te helpen.

Kijk, voordat u Hadoks belt, eerst op www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Hier kunt u betrouwbare informatie vinden waardoor het misschien niet nodig is om de huisartsenpost te bellen.

De huisartsenpost is alleen voor patiënten met acute klachten en voor spoedeisende hulp.

We hopen dat u begrip heeft voor de langere wachttijden.


Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

We geven stem aan de belangen van onze achterban en gaan steeds verder in het ondersteunen van hun dagelijkse praktijkvoering. We werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.


Laatste Nieuws