Coöperatiebestuur

Het Coöperatiebestuur van Hadoks wordt gevormd door zeven huisartsen uit de regio Haaglanden.

Barbara de Doeldervoorzitter

bdedoelder@hadoks.nl

Barbara is praktijkhouder in Rijswijk en vanaf de start van Hadoks voorzitter van het Coöperatiebestuur.

‘Met hart en ziel ben ik bestuurder van onze coöperatie Hadoks. Ons huisartsen vak is prachtig en essentieel voor onze patiënten. Om de kern van het vak overeind te houden is het belangrijk dat we samen sterk staan. Samen kunnen we de samenwerking met de ziekenhuizen, GGZ, thuiszorg en verpleeghuisorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars in onze regio vormgeven, zodat iedere patiënt en dokter daarvan kan profiteren. Juist vanuit ons eigen perspectief en in een leidende rol. Het is essentieel dat Hadoks daarnaast de huisarts in de dagelijkse praktijk steeds meer gaat ondersteunen. Toekomstgericht, zodat de kracht van de huisarts in onze regio behouden blijft.’

Aandachtsgebieden:

 • Versterken ledenorganisatie
 • Samenwerking zorgpartners en gemeenten
 • Verbinding coöperatie met RvB en RvC Hadoks

Diederik Leerentveld vice voorzitter

dleerentveld@hadoks.nl

Diederik maakt per 1 januari 2021 onderdeel uit van het Coöperatiebestuur.

‘Met volle enthousiasme zet ik mij in om de positie van de huisarts te versterken. Er is in de eerste jaren van Hadoks al veel bereikt maar er moet ook nog veel gebeuren. Ik wil mij inzetten om de huisartsen in de regio Haaglanden de komende jaren zo goed als mogelijk te ondersteunen bij alles wat op hen afkomt in de sterk veranderende eerste lijn. Verder hoop ik bij te kunnen dragen aan nieuwe projecten die de achterban moet helpen de zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te kunnen blijven uitoefenen, overdag en in de ANW-uren.’

Aandachtsgebieden:

 • Acute zorg
 • Chronische zorg
 • Overleg met gemeenten en wethouders
 • Verbeteren van de samenwerking met de GGZ in de regio
 • Huisartsenadviesraad Parnassia
 • Regionaal lab

Kitty Roseboomsecretaris

kroseboom@hadoks.nl

Kitty is waarnemend huisarts en sinds een paar jaar voornamelijk werkzaam in Leidschendam en de Haagse Binckhorst.

‘Ik ben mij er vrijwel dagelijks van bewust hoe bijzonder het is om huisarts te mogen zijn. Een kijkje in het leven van elk van mijn patiënten, in goede en slechte tijden, bij gezondheid en ziekte, van zwangerschap tot stervensbegeleiding, generaties na elkaar.

Dat mooie vak staat echter wel onder druk. Door ons als huisartsen te verenigen in een organisatie als Hadoks kunnen we afspraken maken, grenzen bewaken en samenwerkingsverbanden aangaan. We kunnen het vak en het praktijkhouderschap in onze regio aantrekkelijk houden. Tevens kunnen we waarnemers en praktijkhouders met elkaar in verbinding brengen, want de één kan niet zonder de ander en de rol van waarnemers en hidha’s is aan het veranderen. Ik hoop komende jaren dan ook zoveel mogelijk waarnemers te betrekken bij Hadoks en bij te dragen aan services die de verbindingen versterken en de overstap naar praktijkhouderschap verkleinen, voor wie willen.’

Aandachtsgebieden:

 • Versterken ledenorganisatie, focus waarnemers
 • Commissie versterking eerstelijns HMC
 • Services
 • Preventie / GGDH

Marjan Venekamppenningmeester

mvenekamp@hadoks.nl

Marjan is huisarts sinds 2008 en praktijkhouder in de Bloemenbuurt in Den Haag.

‘Sinds 1 juli 2021 ben ik gestart in het Coöperatiebestuur van Hadoks. Mijn drijfveer is om in de Haagse regio de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te organiseren. Met als doel om ons mooie vak met plezier uit te blijven oefenen en toegankelijke zorg van goede kwaliteit te leveren aan alle patiënten.

We werken in een snel veranderend zorglandschap met uitdagingen op het gebied van transitie van zorg, ICT, voldoende en goed geschoold personeel en het waarborgen van continuïteit van zorg. Ons vak zal snel veranderen in de komende jaren. Als Hadoks kunnen we als groep maar ook als individu invloed uitoefenen in welke richting wij willen dat dit gebeurt. Het versterken van de (onderhandelings-) positie van de huisarts en het uitdragen, communiceren en uitvoeren van het beleid dat wij als huisartsen in de regio willen uitrollen, is een uitdaging die ik graag aan ga.

Verbinding met de praktijk en samenwerkingspartners is de regio is essentieel om hierin stappen te zetten die de huisartsenzorg in onze regio nodig heeft.’

Aandachtspunten:

 • Financiële zaken
 • Digitale huisarts
 • Wijksamenwerking
 • Commissie Samen Sterk
 • Toehoorder Hadoks Academie

Dave Kakkenbergalgemeen lid

dkakkenberg@hadoks.nl

Dave is huisarts sinds 2009 en vanaf 2015 gevestigd in Rijswijk.

‘Sinds april 2021 ben ik bestuurslid bij Hadoks. Ik vind het belangrijk dat ons zorgaanbod aansluit bij onze doelstellingen, maar waarbij ook het belang van de individuele huisarts niet wordt vergeten. Ik wil zorgen dat het behapbaar en doelmatig blijft. Ik denk dat een sterke regionale organisatie als Hadoks hier goede bijdrage aan kan leveren. Ik zet mij in voor een krachtige regionale huisartsenorganisatie.’

Aandachtsgebieden:

 • Acute zorg
 • Wijkmanagement
 • Services

Lotte Limburgalgemeen lid

llimburg@hadoks.nl

Lotte is praktijkhouder in de Haagse wijk Leyenburg en sinds 2023 lid van het Coöperatiebestuur.

‘Heel graag maak ik mij sterk voor het behouden van goede huisartsenzorg in onze regio. Het bieden van een veilige plek en een echt luisterend oor zijn voor mij dé kernwaarden van ons vak. Ik wil mij inzetten voor het behoud van dat persoonlijke contact in de spreekkamer, waarbij we als dokters niet teveel gehinderd worden door belangen van zorgverzekeraars, eisen van overheden of een te hoge administratielast. Het praktijkhouderschap komt hierdoor onder druk te staan en dat baart mij zorgen.

Er zijn steeds nieuwe uitdagingen, en ik zie ook kansen.
Modernisering en meegaan met de tijd hoeven het persoonlijke contact niet in de weg te staan. Binnen mijn HOED houd ik me sinds enkele jaren een vaste dag per week bezig met het vertalen van beleid of richtlijnen naar onze dagelijkse praktijk. Het lijkt me heel leuk om deze vertaalslag op een grotere schaal voort te zetten voor alle collega’s in de regio, waarbij ook oog voor diversiteit van belang is.’

Aandachtsgebieden:

 • Diversiteit
 • Haga accountteam
 • EHPO (Eerste Hulp bij Praktijkovername), inclusief huisvesting

Ravee Rambharosealgemeen lid

rrambharose@hadoks.nl

Ravee is praktijkhouder in stadsdeel Transvaal en sinds 1 december 2023 lid van het Coöperatiebestuur.

‘Als CB-lid zet ik mij in om een brug te slaan naar alle huisartsen, maar met name naar hen die nu nog minder betrokken zijn bij Hadoks, of zich minder vertegenwoordigd voelen. Naast mijn rol als CB-lid, ben ik ook kaderhuisarts hart- en vaatziekten, en lid van het CVRM-kwaliteitsteam van Hadoks waar ik een adviserende rol heb’.

Aandachtsgebieden:

 • Commissie Versterking 1ste lijn HMC
 • Diversiteit en inclusiviteit, achterstandswijken
 • Chronische zorg, toehoorder adviescommissie