Coöperatiebestuur

Het Coöperatiebestuur van Hadoks wordt gevormd door zeven huisartsen uit de regio Haaglanden.

Barbara de Doeldervoorzitter

bdedoelder@hadoks.nl

Barbara is praktijkhouder in Rijswijk en vanaf de start van Hadoks voorzitter van het Coöperatiebestuur.

Met hart en ziel ben ik bestuurder van onze coöperatie Hadoks. Ons huisartsen vak is prachtig en essentieel voor onze patiënten. Om de kern van het vak overeind te houden is het belangrijk dat we samen sterk staan. Samen kunnen we de samenwerking met de ziekenhuizen, GGZ, thuiszorg en verpleeghuisorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars in onze regio vormgeven, zodat iedere patiënt en dokter daarvan kan profiteren. Juist vanuit ons eigen perspectief en in een leidende rol. Het is essentieel dat Hadoks daarnaast de huisarts in de dagelijkse praktijk steeds meer gaat ondersteunen. Toekomstgericht, zodat de kracht van de huisarts in onze regio behouden blijft.

Aandachtsgebieden:

 • Versterken ledenorganisatie
 • Samenwerking zorgpartners en gemeenten
 • Verbinding coöperatie met RvB en RvC Hadoks

Diederik Leerentveld vice voorzitter

dleerentveld@hadoks.nl

Diederik maakt per 1 januari 2021 onderdeel uit van het Coöperatiebestuur.

Met volle enthousiasme zet ik mij in om de positie van de huisarts te versterken. Er is in de eerste jaren van Hadoks al veel bereikt maar er moet ook nog veel gebeuren. Ik wil mij inzetten om de huisartsen in de regio Haaglanden de komende jaren zo goed als mogelijk te ondersteunen bij alles wat op hen afkomt in de sterk veranderende eerste lijn. Verder hoop ik bij te kunnen dragen aan nieuwe projecten die de achterban moet helpen de zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te kunnen blijven uitoefenen, overdag en in de ANW-uren.

Aandachtsgebieden:

 • Acute zorg
 • Chronische zorg
 • Verbeteren van de samenwerking met de GGZ in de regio
 • Regionaal lab

Evelien van der Schoorsecretaris

evanderschoor@hadoks.nl

Evelien is sinds 1993 huisarts en werkt als praktijkhouder in het Haagse Laakkwartier.

Mijn kernwaarden zijn samenwerking, rechtvaardigheid en respect. De kern van het huisartsen vak is voor mij de continuïteit van integrale zorg rondom de patiënt. Om continuïteit van zorg te kunnen geven is samenwerking nodig met 1elijns collega’s, de 2e en 0e lijn. De vele invloeden van buitenaf ( gemeenten, verschillende geldstromen, eisen van onze eigen beroepsgroep) hebben er voor gezorgd dat ik meer grip en regie over de uitoefening van mijn vak wilde hebben. Ik ben de kaderopleiding Beleid en Beheer gaan doen en ben zo bestuurlijk actief geworden. Het is een uitdaging om beleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk en de input vanuit het werkveld te verwerken in beleid. 

Aandachtspunten:

 • Chronische zorg
 • Wijksamenwerking
 • Achterstandsproblematiek
 • Communicatie


Marjan Venekamppenningmeester

mvenekamp@hadoks.nl

Marjan is huisarts sinds 2008 en praktijkhouder in de Bloemenbuurt in Den Haag.

Sinds 1 juli 2021 ben ik gestart in het Coöperatiebestuur van Hadoks. Mijn drijfveer is om in de Haagse regio de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te organiseren. Met als doel om ons mooie vak met plezier uit te blijven oefenen en toegankelijke zorg van goede kwaliteit te leveren aan alle patiënten.

We werken in een snel veranderend zorglandschap met uitdagingen op het gebied van transitie van zorg, ICT, voldoende en goed geschoold personeel en het waarborgen van continuïteit van zorg. Ons vak zal snel veranderen in de komende jaren. Als Hadoks kunnen we als groep maar ook als individu invloed uitoefenen in welke richting wij willen dat dit gebeurt. Het versterken van de (onderhandelings-) positie van de huisarts en het uitdragen, communiceren en uitvoeren van het beleid dat wij als huisartsen in de regio willen uitrollen, is een uitdaging die ik graag aan ga.

Verbinding met de praktijk en samenwerkingspartners is de regio is essentieel om hierin stappen te zetten die de huisartsenzorg in onze regio nodig heeft.

Aandachtspunten:

 • Financiële zaken
 • Digitale huisarts
 • Wijksamenwerking
 • Commissie Samen Sterk

Sabine Vas Nunesalgemeen lid

svasnunes@hadoks.nl

Sabine is waarnemend huisarts in Den Haag en sinds de oprichting van Hadoks lid van het Coöperatiebestuur.

Met overtuiging zet ik mij in voor het collectief aan huisartsen in onze regio. Niet zomaar een regio maar een grote stad met een kleurig palet aan uitdagingen. Om elke inwoner kwalitatief de beste zorg te kunnen leveren mét behoud van plezier in ons werk als huisarts in een maatschappij waarin de zorgconsumptie de komende jaren stijgt moeten we de handen ineenslaan. Met elkaar maar ook met alle andere zorgaanbieders in de regio. Ik ben dan ook trots dat we met Hadoks een leidende rol hebben ontwikkeld, en koers varen vanuit het perspectief van de huisarts en onze patiënten. Het is belangrijk dat we de huisarts zo goed mogelijk ondersteunen in de dagelijkse praktijk en durven ontwikkelen met oog op de toekomst.

Aandachtspunten:

 • Population Health Management
 • Digitale huisarts
 • Overleg Campus LUMC
 • Services

Dave Kakkenbergalgemeen lid

dkakkenberg@hadoks.nl

Dave is huisarts sinds 2009 en vanaf 2015 gevestigd in Rijswijk.

Sinds april 2021 ben ik bestuurslid bij Hadoks. Ik vind het belangrijk dat ons zorgaanbod aansluit bij onze doelstellingen, maar waarbij ook het belang van de individuele huisarts niet wordt vergeten. Ik wil zorgen dat het behapbaar en doelmatig blijft. Ik denk dat een sterke regionale organisatie als Hadoks hier goede bijdrage aan kan leveren. Ik zet mij in voor een krachtige regionale huisartsenorganisatie.

Aandachtsgebieden:

 • Acute zorg
 • Wijkmanagement
 • Services


Jens van der Weertalgemeen lid

jvanderweert@hadoks.nl

Jens is praktijkhouder sinds 2017 in de wijk Rustenburg-Oostbroek en sinds 1 januari 2022 lid van het Coöperatiebestuur.

Elke wijk heeft andere behoeftes en daarom is het van belang om een sterke overkoepelende organisatie te hebben die deze behoeftes inventariseert en samen met alle betrokkenen bijdraagt aan degelijke, toekomstgerichte huisartsenzorg.

Ik wil graag bijdragen om deze toekomstgerichte huisartsenzorg te helpen realiseren. Dit betekent proactief aan de slag gaan, de stip op de horizon niet uit het oog verliezen en laagdrempelig benaderbaar zijn.

Aandachtsgebieden:

 • Achterstandswijken
 • Regioanalyse
 • Services