Begeleiding – stoppen met roken

Het adviseren en motiveren om te stoppen met roken valt expliciet niet onder de prestatie van het Stoppen-Met-Rokenprogramma. Dit is onderdeel van een regulier consult binnen het zorgprogramma/de keten-DBC. Bij advisering kunt u denken aan het kortdurend stopadvies.

Individuele begeleiding via de huisartsenpraktijk

Individuele begeleiding wordt vormgegeven door het stepped-care principe. Dit houdt in dat de daadwerkelijke zorg en begeleiding binnen het Stoppen Met Roken programma op de persoon wordt afgestemd en indien nodig, geleidelijk in het zorgproces wordt aangepast door de zorgverlener. De interventie kan bestaan uit individuele begeleiding, telefonische begeleiding en/of e-health ondersteuning.

Kostendeclaratie

De intensieve individuele begeleiding bij het Stoppen Met Roken binnen de huisartsenpraktijk bestaat uit minimaal vier consulten van 20 minuten en twee telefonische consulten van 10 minuten door de praktijkondersteuner en een consult van 10 minuten door de huisarts.


Criteria bij Stoppen Met Roken-begeleiding via de huisartsenpraktijk

Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij Stoppen Met Roken aanbieden, zijn onderstaande criteria van toepassing op de zorgverleners:

  • Hadoks verwacht dat de zorgverlener zich bekwaamt in het intensief begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en daarmee voldoet aan de kwaliteitscriteria die van toepassing zijn voor inschrijving in het kwaliteitsregister Stoppen Met Roken.
  • De zorgaanbieder handelt volgens de inhoud van de Zorgmodule Stoppen met Roken, de NHG Standaard Stoppen met roken en de CBO Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving.

Farmacologische ondersteuning

Naast gedragsmatige ondersteuning kan de patiënt aanvullend gebruikmaken van nicotine vervangende (genees)middelen. Vergoeding van deze geneesmiddelen maakt geen onderdeel uit van de DBC afspraak die Hadoks met zorgverzekeraars is overeengekomen. Voor vergoeding hiervan wordt verwezen naar de (aanvullende) verzekering van de patiënt.

Groepsbegeleiding via SineFuma

Naast de individuele begeleiding door de huisartsenpraktijk kan de patiënt ook gebruik maken van groepsbegeleiding bij het stoppen met roken.

  • Kosten Stoppen Met Roken training via SineFuma:
    Voor patiënten die aangemeld zijn voor de zorgprogramma’s voor COPD, CVRM en Diabetes Melitus2 is deelname kosteloos. 
  • Voor patiënten die geen chronische aandoening hebben maar wel willen deelnemen aan het programma kan de declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar worden gestuurd.

Aanmelden patiënttraining
Zorgverleners kunnen patiënten rechtstreeks online aanmelden via de website van SineFuma. Patiënten kunnen zich ook zelf aanmelden voor een cursus via www.rookvrijookjij.nl

Vragen

Voor vragen vaan SineFuma bel naar 076  88 951 95

Factsheet Begeleiding – Stoppen met Roken