Over Hadoks

Hadoks is per 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van verschillende organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH) en heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 600 huisartsen met elkaar samen. De organisatie heeft een omzet van circa 40 miljoen en circa 250 medewerkers in dienst.

We geven stem aan de belangen
van onze achterban en gaan steeds
verder in het ondersteunen van
hun dagelijkse praktijkvoering

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. We werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.

Het zorglandschap verandert en de rol van de eerstelijnszorg groeit. De kwaliteit en effectiviteit van de huisartsenzorg daarbinnen wordt steeds bepalender in het zorgproces. Het vraagt dat huisartsen de ruimte hebben zich te richten op de hoofdzaak: kwaliteit van zorg en aandacht voor hun patiënten. Tegelijkertijd vragen verschillende zorgaanbieders om één sterke huisartsenorganisatie met slagkracht en visie op het organiseren van de eerste lijn.

Onze plannen

Strategisch beleidsplan Hadoks 2020-2025

Strategisch beleidsplan Coöperatie Hadoks U.A. – meerjarenvisie 2019-2024

Lees meer

Organisatiestructuur
Onze koers
Lid worden van Hadoks
Informatie voor leden
Onderzoek
Jaarverslag
Cliëntenadviesraad
Contact