COPD

Aan de slag met COPD patiënten

Deze informatie is bedoeld voor huisartsenpraktijken die deelnemen of willen gaan deelnemen aan de ketenzorg voor patiënten met COPD.

Wat is COPD? 

COPD is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door een niet volledig reversibele luchtwegobstructie die in het algemeen progressief is en wordt veroorzaakt door een abnormale ontstekingsreactie van de longen op inhalatie van schadelijke deeltjes of gassen. Exacerbaties en comorbiditeit dragen bij aan de ernst van de aandoening bij individuele patiënten.

Het doel van het zorgprogramma COPD is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met COPD waardoor ziektelast zoveel mogelijk beperkt wordt en er een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt bereikt.

Prevalentie

In Nederland wordt de prevalentie van COPD geschat op 2,4% bij mannen en op 1,7% bij vrouwen. Daarmee heeft Nederland meer dan 350.000 mensen met de diagnose COPD. Er dient rekening gehouden te worden met een onderdiagnostiek, met name bij mensen met een lichte ziektelast. Ervaringen bij zorggroepen die al langer bezig zijn met COPD ketenzorg afspraken leert dat per normpraktijk ongeveer tussen 40 tot 45 COPD patiënten gecontroleerd worden.

Longzorg

Huisartsenpraktijken die het zorgprogramma COPD aan willen bieden zullen tegelijk ook het zorgprogramma Astma moeten implementeren om zo longzorg aan te kunnen bieden.  

Welke patiënt kan deelnemen?

Patiënt voldoet aan de onderstaande criteria:

 • ICPC COPD: R95, diagnose vastgesteld o.b.v. anamnese en spirometrie2.
 • ICPC R95 + R96 (dubbeldiagnose, ACOS).
 • Hoofdbehandelaar huisarts (COHB RZ).
 • Leeftijd 40 jaar en ouder.
 • Patiënt stemt in met deelname ketenzorg.

Welke patiënt kan niet deelnemen?

 • Patiënt is onder behandeling van een longarts.
 • Ernstige comorbiditeit waardoor ketenzorg niet zinvol is.
 • Patiënt wil niet.
 • Opname in verpleeghuis.
 • Ernstige somatische en psychiatrische comorbiditeit (de patiënt heeft tegelijkertijd twee of meer stoornissen of aandoeningen).
 • Andere reden (bv o.b.v. inzicht van huisarts).

Dubbeldiagnose astma en COPD (ACOS)

Bij de dubbeldiagnose COPD en astma (ACOS) wordt gekozen voor die ICPC-code, en bijpassende ketenzorg, die het meest recht doet aan het pathofysiologisch profiel.

Bij een relevante rookhistorie wordt gekozen voor ICPC- code R95 (COPD), bij het ontbreken daarvan en de aanwezigheid van een astmavoorgeschiedenis (of allergie) voor ICPC-code R96 (astma). In de episode kan genoemd worden dat het om astma en COPD gaat.

Voorwaarde voor deelname praktijk

 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de Ineen procesindicatoren van alle deelnemende zorgprogramma’s.
 • Voor start DBC COPD heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
 • U heeft voldoende POH uren ter beschikking
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van COPD (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde of ingekocht via Hadoks/SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren Ineen COPD zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De basisscholing georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.
 • Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Wat doet Hadoks?

Ondersteuning in uw praktijk bij opstarten en uitvoeren van longzorg spreekuur door de stafverpleegkundige van Hadoks.
Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking.
Scholing gericht op longzorg zoals longlunches.

Onderdelen van het ketenzorg programma:

 • Zorg in de huisartsenpraktijk
 • Stoppen met Roken
 • Spirometrie
 • Dieetadvisering

Meer informatie of deelnemen?

Heeft u vragen over het ketenzorgprogramma of wilt u deelnemen? Met de stafverpleegkundige kunt u uw deelname bespreken. Neem hiervoor contact op met Hadoks Chronische Zorg via chronischezorg@hadoks.nl of bel (070) 820 08 30.

Factsheet COPD