COPD

Deze informatie is bedoeld voor huisartsenpraktijken die al deelnemen of willen gaan deelnemen aan de ketenzorg voor patiënten met COPD. Huisartsenpraktijken die het zorgprogramma COPD aan willen bieden zullen tegelijk ook het zorgprogramma Astma moeten implementeren om zo longzorg aan te kunnen bieden.

Binnen dit zorgprogramma biedt Hadoks:

 • ondersteuning van uw bij opstarten en uitvoeren van longzorg spreekuur door de stafverpleegkundige van Hadoks.
 • ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking.
 • scholing gericht op longzorg zoals longlunches.

Praktische informatie

Alle informatie over het ketenzorgprogramma COPD hebben wij gebundeld in een praktische handleiding. Hierin staat onder andere beschreven welke patiënten hieraan mee kunnen doen, hoe het zorgproces is ingericht en informatie over zorgorganisaties en verenigingen die zijn verbonden aan het ketenzorgprogramma.

Aanvullende informatie over het longformularium vindt u op de website van Haagse Longen. Meer informatie over de financiën rondom ketenzorg, vindt u hier.


Welke patiënt kan deelnemen?

Patiënt voldoet aan de onderstaande criteria:

 • ICPC COPD: R95, diagnose vastgesteld o.b.v. anamnese en spirometrie2.
 • ICPC R95 + R96 (dubbeldiagnose, ACOS).
 • Hoofdbehandelaar huisarts (COHB RZ).
 • Leeftijd 40 jaar en ouder.
 • Patiënt stemt in met deelname ketenzorg.

Welke patiënt kan niet deelnemen?

 • Patiënt is onder behandeling van een longarts.
 • Ernstige comorbiditeit waardoor ketenzorg niet zinvol is.
 • Patiënt wil niet.
 • Opname in verpleeghuis.
 • Ernstige somatische en psychiatrische comorbiditeit (de patiënt heeft tegelijkertijd twee of meer stoornissen of aandoeningen).
 • Andere reden (bv o.b.v. inzicht van huisarts).

Onderdelen van het ketenzorgprogramma

 • Zorg in de huisartsenpraktijk
 • Stoppen met Roken
 • Spirometrie
 • Dieetadvisering

Dubbeldiagnose astma en COPD (ACOS)

Bij de dubbeldiagnose COPD en astma (ACOS) wordt gekozen voor die ICPC-code, en bijpassende ketenzorg, die het meest recht doet aan het pathofysiologisch profiel.

Bij een relevante rookhistorie wordt gekozen voor ICPC- code R95 (COPD), bij het ontbreken daarvan en de aanwezigheid van een astmavoorgeschiedenis (of allergie) voor ICPC-code R96 (astma). In de episode kan genoemd worden dat het om astma en COPD gaat.

Voorwaarde voor deelname praktijk

 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de Ineen procesindicatoren van alle deelnemende zorgprogramma’s.
 • Voor start DBC COPD heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
 • U heeft voldoende POH uren ter beschikking
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van COPD (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde of ingekocht via Hadoks/SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren Ineen COPD zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De basisscholing georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.
 • Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Meer informatie of deelnemen?

Heeft u vragen over het ketenzorgprogramma of wilt u deelnemen? Met de stafverpleegkundige kunt u uw deelname bespreken. Neem hiervoor contact op met Hadoks Chronische Zorg via chronischezorg@hadoks.nl of bel (070) 820 08 30.