COPD

Multidisciplinair zorgprogramma COPD

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale behandeling van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Hierin spelen de praktijkondersteuner en de huisarts een centrale rol. Samen met de patiënt wordt een individueel zorgplan gemaakt en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal gestimuleerd.

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van COPD ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Passend leefstijladvies

Voor elk zorgprogramma geldt dat een gezonde leefstijl de basis is van de behandeling. Binnen de behandeling in een chronisch zorgprogramma is het van belang om een leefstijladvies in de vorm van begeleiding op maat aan te bieden en in samenspraak met de patiënt op te stellen.

De meest relevante onderdelen hierbij zijn:

Voorwaarde voor deelname

 • Praktijk heeft de streefwaarden behaald van de InEen procesindicatoren van de zorgprogramma’s diabetes mellitus  type 2 en CVRM-HVZ.
 • Voor start zorgprogramma COPD heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt.
 • Er zijn voldoende POH-uren ter beschikking. U kunt contact opnemen met Hadoks voor een POH-urenberekening.
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van het COPD-spreekuur (aandoening, medicatie).
 • Verplichting CASPIR-scholing indien de spirometrie door de huisartsenpraktijk zelf wordt uitgevoerd.
 • Uitvoering spirometrie op basis van kennis en kunde via Hadoks/SHL.
 • Streefwaarden procesindicatoren Ineen COPD zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De scholingen IMIS en Redux georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de verpleegkundig specialist, gevolgd door advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma COPD, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale transmurale afspraken kunt u terugvinden in onze RTA.

Kwaliteitsteam longzorg

Binnen Hadoks is een kwaliteitsteam longzorg actief welke bestaat uit kaderhuisartsen, een verpleegkundig specialist longzorg en een longverpleegkundige. Zij houden zich bezig met de volgende zaken:

 • consultatie via VIPLive
 • training on the job
 • (wijkgerichte)scholing

Daarnaast is het kwaliteitsteam longzorg onderdeel van de werkgroep Haagse Longen.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma COPD dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).