Diabetes

Deze informatie is bedoeld voor huisartsenpraktijken die deelnemen of willen gaan deelnemen aan het multidisciplinaire zorgprogramma voor patiënten met diabetes mellitus type 2.

Het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 heeft als doel het bevorderen van optimale multidisciplinaire zorg en behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2. Het streven is om complicaties zoals hart- en vaatziekten en nefro- retino- en neuropathie, die in belangrijke mate de kwaliteit van het leven van de patiënt bepalen, te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Hierin spelen de praktijkondersteuner en de huisarts een centrale rol. Samen met de patiënt wordt er een individueel zorgplan gemaakt en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal gestimuleerd.

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van diabetes ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Passend leefstijladvies

Voor elk zorgprogramma geldt dat een gezonde leefstijl de basis is van de behandeling. Binnen de behandeling in een chronisch zorgprogramma is het van belang om een leefstijladvies in de vorm van begeleiding op maat aan te bieden en in samenspraak met de patiënt op te stellen.

De meest relevante onderdelen hierbij zijn:

Voorwaarde voor deelname

  • Om te kunnen starten met het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in het zorgprogramma.
  • De praktijk heeft voldoende POH uren ter beschikking. Voor een POH-urenberekening kunt u contact opnemen met Hadoks.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van DM2 (aandoening, medicatie, spreekuur).
  • Streefwaarden procesindicatoren DM2 zijn binnen een jaar na aanvang van de start van het zorgprogramma behaald.
  • De scholing georganiseerd door Hadoks met betrekking tot diabetes wordt jaarlijks gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de diabetes-verpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma diabetes mellitus type 2, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale transmurale afspraken kunt u terugvinden in onze RTA.

In verband met de overstap naar VIPLive zijn wij op dit moment bezig met het update van de zorgprogramma’s.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).

Tip

Het protocol voor gebruik van Flash Glucose Monitoring