Diabetes

Deze informatie is bedoeld voor huisartsenpraktijken die deelnemen of willen gaan deelnemen aan de ketenzorg voor patiënten met diabetes Mellitus Type 2.

Bij het ontstaan van DM2 spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol. Pathofysiologisch wordt de ontwikkeling van DM2 gekenmerkt door 2 verschijnselen: onvoldoende insulinesecretie door bètaceldisfunctie en insulineresistentie in lever-, spier- en vetweefsel.

Gezien het verhoogde risico op hart- en vaatziekten is de behandeling van DM2 multifactorieel, dat wil zeggen niet alleen gericht op afname van de hyperglykemie – waarmee het risico op microvasculaire complicaties en waarschijnlijk ook op macrovasculaire complicaties wordt gereduceerd – maar ook op de aanpak van andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken, hypertensie en dyslipidemie én op verbetering van gewicht en leefstijlfactoren, zoals voeding en beweging. Extra aandacht is nodig ter bescherming van de nieren. Daarnaast is aandacht nodig voor preventie en behandeling van retino- en neuropathie volgens de NHG standaard Diabetes Mellitus Type 2.

Het doel van het zorgprogramma DM2 is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met DM2 waardoor complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie, die in belangrijke mate de kwaliteit van het leven van de patiënt bepalen, te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Lees hier meer informatie over de financiën rondom ketenzorg.


Welke patiënt kan deelnemen? 

Patiënt voldoet aan de onderstaande criteria:

 • ICPC DM2: T90.02, diagnose gesteld volgens NHG-standaard;
 • Patiënt ≥ 18 jaar;
 • Patiënt stemt in met deelname ketenzorg.

Welke patiënt kan niet deelnemen?

 • Vrouwen met diabetes die een zwangerschapswens hebben of zwanger zijn;
 • Vrouwen met zwangerschapsdiabetes;
 • Diabetes Mellitus type 1;
 • Patiënt wil/ kan niet;
 • Patiënt is onder behandeling van de specialist;
 • Andere reden, bv naar oordeel van behandelend arts.


Voorwaarde voor deelname

 • Voor start DBC DM2 heeft de praktijk door dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
 • De praktijk heeft voldoende POH uren ter beschikking.
 • POH/huisarts heeft voldoende kennis van DM2 (aandoening, medicatie, spreekuur).
 • Streefwaarden procesindicatoren Ineen DM2 zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • De scholing over diabetes georganiseerd door Hadoks wordt binnen het jaar gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Wat doet Hadoks?

Ondersteuning in de praktijk bij opstarten en uitvoeren van het diabetesspreekuur door de stafverpleegkundige van Hadoks.
Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking.
Scholing gericht op diabeteszorg.

Onderdelen van het ketenzorg programma:

 • Zorg in de huisartsenpraktijk
 • Dieetadvisering
 • Fundusscreening
 • Voetzorg
 • Stoppen met Roken

Flash Glucose Monitoring – FGM

Wilt u meer informatie over FLash Glucose Monitoring?

Meer informatie of deelnemen?

Heeft u vragen over het ketenzorgprogramma of wilt u deelnemen? Met de stafverpleegkundige kunt u uw deelname bespreken. Neem hiervoor contact op met Hadoks Chronische Zorg via chronischezorg@hadoks.nl of bel (070) 820 08 30.

Factsheet Diabetes