Diabetes

Deze informatie is bedoeld voor huisartsenpraktijken die deelnemen of willen gaan deelnemen aan het multidisciplinaire zorgprogramma voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

Gezien het verhoogde risico op hart- en vaatziekten is de behandeling van DM2 multifactorieel, dat wil zeggen niet alleen gericht op afname van de hyperglykemie – waarmee het risico op microvasculaire complicaties en waarschijnlijk ook op macrovasculaire complicaties wordt gereduceerd – maar ook op de aanpak van andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken, hypertensie en dyslipidemie én op verbetering van gewicht en leefstijlfactoren, zoals voeding en beweging. Extra aandacht is nodig ter bescherming van de nieren. Daarnaast is aandacht nodig voor preventie en behandeling van retino- en neuropathie volgens de NHG standaard Diabetes Mellitus Type 2.

Het doel van het zorgprogramma DM2 is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met DM2 waardoor complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie, die in belangrijke mate de kwaliteit van het leven van de patiënt bepalen, te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Naast het zorgprogramma zijn er op het gebied van diabetes ook regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt.

Voorwaarde voor deelname

  • Om te kunnen starten met het zorgprogramma DM2 heeft de praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in het zorgprogramma.
  • De praktijk heeft voldoende POH uren ter beschikking. Voor een POH-urenberekening kunt u contact opnemen met Hadoks.
  • POH/huisarts heeft voldoende kennis van DM2 (aandoening, medicatie, spreekuur).
  • Streefwaarden procesindicatoren DM2 zijn binnen een jaar na aanvang van de start van het zorgprogramma behaald.
  • De scholing georganiseerd door Hadoks met betrekking tot diabetes wordt jaarlijks gevolgd door huisarts en POH.

Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Downloads

Wilt u meer informatie over deelname aan het zorgprogramma Diabetes, download dan ons zorgprogramma of bekijk onze bijbehorende factsheet. Informatie over regionale transmurale afspraken kunt u terugvinden in onze RTA.

Let op! Per januari 2024 stappen wij over van VitalHealth naar VIPLive. De informatie in onderstaande zorgprogramma en factsheet is geldig tot 1 januari 2024. Daarna zullen wij de informatie in deze downloads updaten.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u starten met het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 dan kunt u zich aanmelden via onderstaande button. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via chronischezorg@hadoks.nl of op (070) 302 98 20 (kies 5).

Tip

Het protocol voor gebruik van Flash Glucose Monitoring