Informatie voor nieuwe leefstijlcoaches

Bij Hadoks zijn er vier leefstijlinterventies gecontracteerd: CooL (monodiciplinair; uitgevoerd door één leefstijlcoach) en de multidisciplinaire GLI’s: BeweegKuur, Samen Sportief in Beweging (SSIB) en SLIMMER.

Wilt u zich als leefstijlcoach bij Hadoks aanmelden voor het aanbieden van een GLI, dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldformulier op onze website. Starten kan iedere eerste dag van het nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Stappenplan aanmelden nieuwe leefstijlcoaches / GLI-team


Stap  

Actie 

Wie 


Draagvlak in de wijk creëren voor implementatie van een GLI 

GLI-team 


Samenstellen GLI-team  

GLI-team 


Aanmelden bij GLI interventie-eigenaar. Startbijeenkomst volgen en licentie behalen.   

GLI-team & GLI-eigenaar 


Interesse aangeven bij zorggroep Hadoks via: leefstijl@hadoks.nl. Vermeld daarbij de gewenste GLI en wijk*  

GLI-team & Hadoks 


Contractaanvraag door licentiehouder bij Hadoks  

GLI-team & Hadoks 
*Ter oriëntatie kunt u vast deze kaart bekijken waarin de huidige GLI-coaches staan aangegeven.

Voorwaarden

Als leefstijlcoach dient u te voldoen aan de contractuele voorwaarden van de preferente zorgverzekeraar CZ, te weten: 

 • Een door de GLI-eigenaar verstrekte licentie.
 • AGB-registratie (geldige AGB-code).
 • Een bewijs van registratie als ‘leefstijlcoach’ in een van deze registers:
  – Kwaliteitsregister KABIZ;
  – Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF)/Stichting;
  – Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
  – Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Daarnaast is het voor doorverwijzingen noodzakelijk om te zijn aangesloten op ZorgDomein. Ook de namen en functies van de collega’s in het GLI-team dienen te worden doorgegeven. 

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op via info@hadoks.nl