Vergoedingsvoorwaarden obesitasmedicatie

Medicijnen Saxenda® (Liraglutide 3,0 mg) en Mysimba® (bupropion) kunnen voor de behandeling van overgewicht worden vergoed vanuit het basispakket. Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding, moet de patiënt voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden die zijn bepaald door Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Recht op vergoeding van Saxenda

Wanneer is er recht op vergoeding?

 • Indien een door het RIVM erkende GLI niet succesvol is gebleken na één jaar deelname.
 • 18 jaar of ouder.
 • Zonder Diabetes Mellitus.
 • Nog niet in aanmerking komend voor metabole chirurgie, met:
  » een BMI ≥40 kg/m2 óf
  » een BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose).

Wanneer stopt de vergoeding van Saxenda?

 • Als na drie maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.
 • Na voortijdig stoppen aan het GLI-programma of bij onrechtmatig afwezig zijn of bij onvoldoende inzet.

Meer informatie over de regels omtrent Saxenda vindt u hier. Daar vindt u ook de noodzakelijke artsenverklaring.

Recht op vergoeding van Mysimba

Wanneer is er recht op vergoeding?

 • Indien een door het RIVM erkende GLI niet succesvol is gebleken na één jaar deelname.
 • 18 jaar of ouder.
 • Een BMI ≥30 kg/m2 óf
 • Een BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met: een comorbiditeit ((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose).

Wanneer stopt de vergoeding van Mysimba?

 • Als na vier maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. (Dit is ongeveer 16 weken na starten met Saxenda).
 • Na voortijdig stoppen aan het GLI-programma of bij onrechtmatig afwezig zijn of bij onvoldoende inzet. 

Meer informatie over Mysimba vindt u hier.

GLI afgerond, hoe nu verder?

Het gebruik van Saxenda en Mysimba mag chronisch worden gecontinueerd als het betreffende GLI-programma na twee jaar is afgerond. De voorschrijver bekijkt per 24 maanden of voortzetting van de behandeling met dit medicijn nog nodig is of dat dat bijvoorbeeld de dosering aangepast kan worden.  

Kosten van Saxenda zijn € 2.500,- tot € 3.000,- per jaar. Mysimba kost € 1.400,- per jaar.

Meer informatie

College ter beoordeling van geneesmiddelen.

Checklist van de geneesmiddelen informatiebank

NHG-richtlijnen Obesitas

RIVM

Voor het voorschrijven van de medicatie is een artsenverklaring nodig.