Financiën Ouderenzorg

Declaratie

Module ouderenzorg

De declaratie van module ouderenzorg vindt plaats via VIP-calculus. Aan het begin van ieder kwartaal wordt u gevraagd om patiëntenlijsten aan te leveren middels een extractie van uw HIS.

ICT-module

De prestatie ICT-tool wordt door de zorgverzekeraar direct uitgekeerd aan Hadoks en wordt niet door de huisarts gedeclareerd. Deze middelen gebruikt Hadoks ter financiering van de ICT-kosten van VIPLive.

Transmurale module

De praktijkhouders die bij Hadoks met deze module zijn gecontracteerd, zijn hierover geïnformeerd. De declaratie vindt plaats middels het declareren van een verrichting in het HIS. Voor de invoer van de verrichtingen is een handleiding beschikbaar. Bij vragen over de handleiding, aanvraag van deze module en onderliggende afspraken met ziekenhuizen in de regio, kunt u contact opnemen met het kwaliteitsteam ouderenzorg via chronischezorg@hadoks.nl. De betalingen van deze declaraties vinden na afloop van ieder kwartaal plaats.

De uitbetaling

Module Ouderenzorg

De praktijkhouder ontvangt een kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde. Dit wordt berekend op basis van het aantal 75+ patiënten in de praktijk (peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar). De hoogte van het tarief is gebaseerd op drie segmenten.

Segment A: percentage 75+ < 6,0%
Segment B: percentage 75+ 6,0% – 10,0%
Segment C: percentage 75+ > 10,0%

In de overeenkomst die de praktijkhouder met Hadoks gesloten heeft, staat vermeld in welk segment de praktijk valt.

Transmurale module

U kunt voor de Prestatie ouderenzorg transmuraal per patiënt per ontslagmoment uit het ziekenhuis declareren, mits u hiervoor een overeenkomst met Hadoks hebt gesloten.

Moment van uitbetaling

De uitbetaling vindt ieder kwartaal plaats. Vanwege het proces bij de zorgverzekeraars is het voor Hadoks niet mogelijk om de uitbetaling van de module(s) in één keer te verrichten, maar gebeurt dit in badges. De retourinformatie van de zorgverzekeraars ontvangt Hadoks namelijk in verschillende badges. Niet alle zorgverzekeraars zijn even snel met de behandeling van de declaraties.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de declaraties en uitbetalingen, neem dan gerust contact met ons op.


[1] Op het moment dat het KIS en het HIS met elkaar verbonden zijn (d.m.v. de “populatieconnector”) gaan we ervan uit dat deze extra route niet meer nodig zal zijn en dat declaratie dan wél via het KIS kan plaatsvinden.

Terug naar