FAQ’s rondom Ouderenzorg

Instromen in de module ouderenzorg

Wanneer kan ik als praktijkhouder starten met de module ouderenzorg?

U kunt ieder kwartaal instromen (graag dit een maand voor het einde van het kwartaal kenbaar maken) en starten met de module ouderenzorg, mits u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Interesse kunt u aangeven via Chronischezorg@Hadoks.nl. Een medewerker van Hadoks neemt dan contact met u op om de voorwaarden met u te bespreken en welke gegevens we nodig hebben. Na akkoord ontvangt u van Hadoks een overeenkomst ouderenzorg.

Ondersteuning

Hoe kan ik contact leggen met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO)?

Op dit moment kunt u via ZorgDomein verwijzen naar een SO van Florence, WZH of HWW. Tevens kan een SO 7 dagen per week van 08.30-21.00 uur geconsulteerd worden via 088-0025080.

Kijk hier voor meer informatie over spoed- en crisiszorg.

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn POH-ouderen het juiste kwalificatieniveau bereikt? Kan Hadoks hierbij helpen?

Hadoks bekijkt hoe we u hierbij kunnen helpen. We zullen onderzoek doen naar aanvullende opleidingen en hiervoor een plan van aanpak ontwikkelen. In deze eerste fase geven wij advies over geschikte opleidingen.

Hoeveel uur moet ik mijn POH-ouderen minimaal inzetten?

Voor een normpraktijk met een sterk vergrijsde populatie van meer dan 300 75-plussers, zou u een minimale inzet van 8 uur per week (netto, dus zonder verlof etc.) aan kunnen houden. Dit is slechts een aanname op basis van een onderzoek dat gedaan is door het Consultancy kantoor Opera een aantal jaar geleden.  Zoals bekend kunt u naast  de inzet van POH-ouderen nog apart de tijd gespendeerd aan verrichtingen declareren en deze uren optellen bij de inzet van 8 uur per week. We raden u aan om met collega-huisartsen in de wijk te bekijken wat u samen kan doen bij het inzetten van een POH-ouderen.

Kan ik een POH-ouderen via Hadoks laten detacheren in mijn praktijk?

Hadoks Praktijkondersteuning detacheert sinds 2011 de POH-GGZ. In navolging hierop zijn wij recent gestart met de detachering van de POH-ouderen in de huisartsenpraktijk. 

Mocht u interesse hebben in de inzet van een verpleegkundige vanuit de thuiszorg (VVT) voor de ouderenmodule? Dan kunnen wij u in contact brengen met de juiste contactpersoon binnen de thuiszorg instelling. Stuur een mail naar chronischezorg@hadoks.nl dan neemt de projectmedewerker ouderenzorg contact met u op.

Terug naar

KIS

Hoe kan ik mijn populatie ouderen includeren in het KIS?

Het KIS voor de ouderenzorg werkt niet zoals bij de ketenzorgprogramma’s voor de chronische zorg, waarbij de patiënten batch-gewijs in het KIS geïncludeerd kunnen worden. De financiering verloopt ook niet op basis van de geïncludeerde ouderen in het KIS (i.t.t. bij de ketenzorg).

Het KIS ouderenzorg ondersteunt bij het digitaal vastleggen van een zorg- en behandelplan waarin meerdere disciplines toegang hebben. Vanuit het KIS kan men verwijzen naar de netwerkpartners die betrokken zijn bij de zorg van kwetsbare ouderen zoals de wijkverpleging, ouderenadviseur van de Gemeente, POH-GGZ en casemanager dementie.  

Kunnen we uitleg krijgen over het KIS ouderenzorg?

Voor alle praktische vragen over gebruik van het KIS kunt u terecht bij het projectteam Ouderenzorg via Chronischezorg@Hadoks.nl.

POH-ouderen

Kan ik een POH-ouderen gedetacheerd krijgen?

Hadoks Praktijkondersteuning detacheert sinds 2011 de POH-GGZ. In navolging hierop zijn wij recent gestart met de detachering van de POH-ouderen in de huisartsenpraktijk. 

Wat is het functieprofiel van een POH-ouderen?

Als leidraad hanteert Hadoks het landelijke functieprofiel opgesteld door de NVvPO en V&VN. Deze leest u hier.

Welk werk- en denkniveau en welke competenties dient een POH-ouderen te bezitten?

Op basis van het beschikbare functieprofiel, met daarin de functie-eisen opgenomen, stellen we dat een POH-ouderen aantoonbaar HBO werk- en denkniveau heeft, aangevuld met een post HBO-opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn of een vergelijkbare opleiding met de competenties die in bovengenoemd profiel staan beschreven. Daarnaast heeft zij kennis van de geriatrie en gerontologie. Wenselijk is dat zij daarbij beschikt over minimaal 3 jaar aan werkervaring binnen de ouderenzorg.

Welke scholing adviseert Hadoks?

Nu is er in de afgelopen jaren een diversiteit aan opleidingen aangeboden betreffende de ouderenzorg in de eerste lijn.  
Praktijkondersteuners huisartsenzorg die vóór 2017 de basisopleiding POH hebben afgerond, hebben niet allemaal scholing gehad over ouderenzorg. Dit geldt ook voor de POH’ers die de opleiding na 2017 hebben afgerond omdat ouderenzorg soms als extra module wordt aangeboden.  
Door de diversiteit aan aanbod is het moeilijk vast te stellen welke opleidingen het gewenste competentie en kwalificatie niveau behelzen. 

Wij hebben een overzicht gemaakt met te volgen opleidingen.

Financiering

Hoe kan ik de prestatie ouderenzorg bij Hadoks declareren?

Declaratie vindt plaats via VIP Calculus o.b.v. het aantal ingeschreven patiënten/verzekerden op peildatum de eerste dag van het betreffende kwartaal. 

Waarom is er voor ouderenzorg een contract voor 1 jaar?  

Zowel voor de Ketenzorg als voor de Ouderenzorg zijn jaarcontracten overeengekomen met de zorgverzekeraars. Voor de Ouderenzorg geldt dat zorgverzekeraar CZ de peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar hanteert om het geldende tarief voor die huisarts te bepalen. Afhankelijk van het aantal 75-plussers op 1 oktober wordt per huisartsenpraktijk bepaald in welk segment je terecht komt (segment A, B of C). Dit segment staat vast voor het hele jaar. Per kwartaal dient de huisartsenpraktijk het aantal patiënten door te geven dat op de eerste dag van ieder kwartaal in de praktijk staat ingeschreven. Op basis van deze patiënten aantallen vindt de betaling plaats, deze kan dus per kwartaal fluctueren. De patiënten aantallen worden ieder kwartaal door VIP opgevraagd bij alle aangesloten huisartsen. Vervolgens draagt VIP zorg voor de juiste declaraties waarna Hadoks overgaat tot betalen.

Er kan ieder kwartaal gestart worden met de Ouderenmodule. Neem voor meer informatie contact met ons op via chronischezorg@hadoks.nl.

Kan ik de prestatie ICT-tool ook bij Hadoks declareren?

Nee, dat kan niet. De prestatie ICT-tool wordt door de zorgverzekeraar direct uitgekeerd aan Hadoks. Deze middelen gebruikt Hadoks ter financiering van de ICT-kosten van het KIS, waar de huisarts gebruikt van maakt om de ouderenzorg in vast te leggen.

Hoe kan ik de transmurale module declareren?

De praktijkhouders die bij Hadoks deze module hebben gecontracteerd zijn hierover geïnformeerd. De declaratie vindt plaats middels het declareren van een verrichting in de KIS-Ouderenmodule. Voor de invoer van de verrichtingen is een handleiding beschikbaar. De betalingen worden door Hadoks gedeclareerd en na goedkeuring worden deze aan de huisarts betaald. Deze declaraties vinden minimaal 1 keer per kwartaal plaats. Iedere keer na ontslag van een patiënt kan eenmalig deze verrichting worden gedeclareerd, en dat kan dus meerdere keren per jaar, ook als de patiënt meerdere keren per jaar in het ziekenhuis is opgenomen geweest.

Na het inloggen via VIP, staat bij specificatie een bedrag van 0 bij uitbetaling, terwijl er wel patiënten zijn. Er staat bij uitbetaling een ‘0’, omdat de uitbetaling aan de huisartsen niet via VIP plaatsvindt. Via en door VIP wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, de zorgverzekeraar betaalt Hadoks (dus niet de huisarts) en Hadoks betaalt op zijn beurt de ontvangen gelden aan de huisartsen, conform het overeengekomen tarief en het aantal door de zorgverzekeraar goedgekeurde patiënten. De specificatie van deze betalingen aan de huisarts worden per mail in de vorm van een creditnota vanuit de debiteurenadministratie verstuurd.

Meer informatie over financiën rondom Ouderenzorg, vindt u hier.

Bij vragen over de handleiding, aanvraag van deze module en onderliggende afspraken met ziekenhuizen in de regio, kunt u contact opnemen met ons projectteam.