FAQ’s rondom Ouderenzorg

Instromen in de module ouderenzorg

Wanneer kan ik als praktijkhouder starten met de module ouderenzorg?

U kunt ieder kwartaal instromen (graag dit een maand voor het einde van het kwartaal kenbaar maken) en starten met de module ouderenzorg, mits u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Interesse kunt u aangeven via Chronischezorg@Hadoks.nl. Een medewerker van Hadoks neemt dan contact met u op om de voorwaarden met u te bespreken en welke gegevens we nodig hebben. Na akkoord ontvangt u van Hadoks een overeenkomst ouderenzorg.

Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

Hoe kan ik contact leggen met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO)?

Op dit moment kunt u via ZorgDomein verwijzen naar een SO van Florence, WZH of HWW. Tevens kan een SO 7 dagen per week van 08.30-21.00 uur geconsulteerd worden via 088-0025080.

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn POH-ouderen het juiste kwalificatieniveau bereikt? Kan Hadoks hierbij helpen?

Hadoks bekijkt hoe we u hierbij kunnen helpen. We zullen onderzoek doen naar aanvullende opleidingen en hiervoor een plan van aanpak ontwikkelen. In deze eerste fase geven wij advies over geschikte opleidingen.

Hoeveel uur moet ik mijn POH-ouderen minimaal inzetten?

Voor een normpraktijk met een sterk vergrijsde populatie van meer dan 300 75-plussers, zou u een minimale inzet van 8 uur per week (netto, dus zonder verlof etc.) aan kunnen houden. Dit is slechts een aanname op basis van een onderzoek dat gedaan is door het Consultancy kantoor Opera een aantal jaar geleden.  Zoals bekend kunt u naast  de inzet van POH-ouderen nog apart de tijd gespendeerd aan verrichtingen declareren en deze uren optellen bij de inzet van 8 uur per week. We raden u aan om met collega-huisartsen in de wijk te bekijken wat u samen kan doen bij het inzetten van een POH-ouderen.

Kan ik een POH-ouderen via Hadoks laten detacheren in mijn praktijk?

Dit is nu nog niet mogelijk. Hadoks is achter de schermen bezig om deze dienst zo snel mogelijk aan te kunnen bieden. Zodra Hadoks de kaders heeft staan om de dienst detachering uit te breiden met POH-ouderen, wordt u hierover geïnformeerd. Dit laat onverlet dat u uw vragen over inzet van de POH-ouderen aan Hadoks kan stellen. Wij denken graag met u mee.

KIS

Hoe kan ik mijn populatie ouderen includeren in het KIS?

Het KIS voor de ouderenzorg werkt niet zoals bij de ketenzorgprogramma’s voor de chronische zorg, waarbij de patiënten batch-gewijs in het KIS geïncludeerd kunnen worden. De financiering verloopt ook niet op basis van de geïncludeerde ouderen in het KIS (i.t.t. bij de ketenzorg).

Het KIS ouderenzorg ondersteunt bij het digitaal vastleggen van een zorg- en behandelplan waarin meerdere disciplines toegang hebben. Vanuit het KIS kan men verwijzen naar de netwerkpartners die betrokken zijn bij de zorg van kwetsbare ouderen zoals de wijkverpleging, ouderenadviseur van de Gemeente, POH-GGZ en casemanager dementie.  

Kunnen we uitleg krijgen over het KIS ouderenzorg?

Voor alle praktische vragen over gebruik van het KIS kunt u terecht bij Nicole Lock.

POH-ouderen

Functieprofiel – wie mag ik inzetten als POH-ouderen?

Aan de inzet van de POH-ouderen wordt de eis gesteld dat deze (op termijn) een verpleegkundig kwalificatieniveau 5 heeft. Dit betekent dat er ook daadwerkelijk een functionaris wordt ingezet met deze bevoegd- en bekwaamheid. Het is vanuit de kwaliteitseisen en vanuit continuïteitsperspectief niet de bedoeling om een basisarts, huisarts of SO in opleiding deze functie te laten vervullen. Heeft uw POH-ouderen nu nog niet het juiste niveau, dan gaan we graag met u het gesprek aan hoe hier te komen.

Wat wordt bedoeld met niveau 5 voor de POH-ouderen?

Hiermee wordt bedoeld dat de POH-ouderen is gekwalificeerd op het verpleegkundig kwalificatieniveau 5. Dit is de oude HBO-V opleiding. Hadoks volgt de landelijk vastgestelde functieomschrijving en het competentieprofiel.

Financiering

Hoe kan ik de prestatie ouderenzorg bij Hadoks declareren?

Declaratie vindt plaats via VIP calculus o.b.v. het aantal ingeschreven patiënten/verzekerden op peildatum de eerste dag van het betreffende kwartaal.

Kan ik de prestatie ICT-tool ook bij Hadoks declareren?

Nee, dat kan niet. De prestatie ICT-tool wordt door de zorgverzekeraar direct uitgekeerd aan Hadoks. Deze middelen gebruikt Hadoks ter financiering van de ICT-kosten van het KIS. 

Hoe kan ik de transmurale module declareren?

De praktijkhouders die bij Hadoks deze module hebben gecontracteerd zijn hierover geïnformeerd. De declaratie vindt plaats middels het declareren van een verrichting in de KIS-Ouderenmodule. Voor de invoer van de verrichtingen is een handleiding beschikbaar. De betalingen van deze declaraties vinden minimaal 1 keer per kwartaal plaats.

Meer informatie over financiën rondom Ouderenzorg, vindt u hier.

Bij vragen over de handleiding, aanvraag van deze module en onderliggende afspraken met ziekenhuizen in de regio, kunt u contact opnemen met Rineke van Woerden.

Meer informatie over financiering rondom ouderenzorg, vindt u hier.