Meekijkconsult

Wanneer een huisarts twijfelt over de diagnostiek danwel over de vervolgbehandeling, kan de huisarts een patiënt inplannen voor het meekijkconsult. Een meekijkconsult is een consult uitgevoerd door de huisarts samen met een medisch specialist. De medisch specialist kijkt mee met de huisarts naar aanleiding van een zorgvraag van een patiënt. Bij het meekijkconsult is de specialist fysiek aanwezig in de huisartspraktijk of het consult vindt plaats via beeldbellen. Het consult kan zowel met als zonder patiënt plaatsvinden.

Bij een meekijkconsult is en blijft de huisarts hoofdbehandelaar van de patiënt. Voordeel is dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft en er geldt geen eigen risico voor de patiënt omdat het meekijkconsult in de eerste lijn plaatsvindt. Het meekijkconsult komt zoveel mogelijk in de plaats van een verwijzing naar de tweede lijn.

Een huisarts kan deelnemen aan meekijkconsulten met een medisch specialist, als hier binnen de praktijk genoeg patiënten voor zijn. De aanvraag voor een meekijkconsult verloopt via ZorgDomein. Minimaal eens per maand worden de patiënten in één dagdeel gezamenlijk gezien of besproken.

Voor het meekijkconsult is een tarief overeengekomen met de zorgverzekeraars. De huisarts sluit hiervoor zelf een overeenkomst af met de zorgverzekeraar in de vorm van een addendum. Daarnaast sluit de huisarts een contract af met het ziekenhuis. De huisarts declareert het meekijkconsult bij de zorgverzekeraar en het ziekenhuis factureert het medisch specialistische deel ervan aan de huisarts.

Neem voor meer informatie over de meekijkconsulten, contact met ons op.

Orthopedie
Cardiologie