Teleconsultatie

Teleconsultatie is een laagdrempelige vorm van consultatie om digitaal een diagnose en/of behandeladvies te vragen aan een medisch specialist van het HagaZiekenhuis of HMC.

Hoe teleconsultatie werkt en welke voordelen het heeft laat dit schema zien. Er zijn twee manieren om een teleconsult op te starten. Voor advies over patiënten die deelnemen aan een chronische zorgprogramma, verloopt de teleconsultatie via het KIS. Voor overige vragen over diagnostiek of behandeling, start de huisarts het teleconsult via ZorgDomein.

Teleconsultatie via het KIS

Voor patiënten die deelnemen aan een chronische zorgprogramma, vraagt de huisarts of POH om een diagnose- of behandeladvies via het KIS. De kaderarts of verpleegkundig- of medisch specialist beantwoordt de vraag. Alle stappen van deze teleconsultatie verlopen via het KIS, en worden vergoed vanuit de keten-DBC.

Teleconsultatie via ZorgDomein

Voor patiënten die niet deelnemen aan een van de chronische zorgprogramma’s, vraagt de huisarts via ZorgDomein een diagnose of behandeladvies aan een medisch specialist van HMC of HagaZiekenhuis.

De huisarts formuleert hiervoor een complete vraag eventueel voorzien van gegevens uit het patiëntendossier (lab uitslagen, medicatie). Daarnaast is het ook mogelijk om bijlagen mee te sturen zoals een ECG.

De medisch specialist beantwoordt het teleconsult binnen 72 uur. In veel gevallen voorkomt dit een verwijzing naar het ziekenhuis.

Het voordeel voor de patiënt is dat deze niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan en dat er geen aanspraak is op het eigen risico. Merendeel van de specialismen van zowel het HMC als het HagaZiekenhuis biedt deze dienstverlening aan.

Benut de mogelijkheden
van teleconsultatie optimaal
en volg de e-learning.

Vergoeding van teleconsultatie via ZorgDomein

Met ingang van 1 juli 2021 heeft Hadoks via ZorgDomein een regiocontract Teleconsultatie afgesloten met CZ en Menzis.

Er is één regiotarief gecontracteerd waarin de vergoeding voor de medisch specialisten van het HagaZiekenhuis, het HMC en de Hadoks huisarts is opgenomen.

De vergoeding voor de huisarts is inclusief het consult van waaruit de diagnose en/of behandelvraag voortkomt. Dit betekent dat in het geval de huisarts een teleconsultatie via ZorgDomein doet er geen apart consult gedeclareerd mag worden bij de zorgverzekeraar.

Hadoks draagt zorg voor het declareren van deze teleconsultaties bij de zorgverzekeraar en het vergoeden daarvan aan huisartsen en ziekenhuizen. 


Wilt u meer informatie over teleconsultatie, neem dan gerust contact op met Nanette van Hooijdonk.