Teleconsultatie

Teleconsultatie is een laagdrempelige vorm van consultatie om digitaal een diagnose en/of behandeladvies te vragen aan een medisch specialist van het HagaZiekenhuis, HMC of Reinier de Graaf Gasthuis.

Ketenzorg via VIPLive, niet-ketenzorg via ZorgDomein

Hoe teleconsultatie werkt en welke voordelen het heeft laat dit schema zien. Er zijn twee manieren om een teleconsult op te starten. Voor advies over patiënten die deelnemen aan een chronische zorgprogramma, verloopt de teleconsultatie via VIPLive. Voor overige vragen over diagnostiek of behandeling, start de huisarts het teleconsult via ZorgDomein.

Teleconsultatie via VIPLive

Voor patiënten die deelnemen aan een chronische zorgprogramma, vraagt de huisarts of POH om een diagnose- of behandeladvies via het VIPLive. De kaderhuisarts of verpleegkundig- of medisch specialist beantwoordt de vraag. Alle stappen van deze teleconsultatie verlopen via VIPLive, en worden vergoed vanuit de keten-DBC.

Teleconsultatie via ZorgDomein

Voor patiënten die niet deelnemen aan een van de chronische zorgprogramma’s, vraagt de huisarts via ZorgDomein een diagnose of behandeladvies aan een medisch specialist van HMC, HagaZiekenhuis of Reinier de Graaf Gasthuis.

De huisarts formuleert hiervoor een complete vraag eventueel voorzien van gegevens uit het patiëntendossier (lab uitslagen, medicatie). Daarnaast is het ook mogelijk om bijlagen mee te sturen zoals een ECG.

De medisch specialist beantwoordt het teleconsult binnen 72 uur. In veel gevallen voorkomt dit een verwijzing naar het ziekenhuis. Het voordeel voor de patiënt is dat deze niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan en dat er geen aanspraak is op het eigen risico. Merendeel van de specialismen van zowel het HMC als het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis biedt deze dienstverlening aan.

Bij te laat beantwoordde teleconsulten kunt u contact opnemen met de betreffende ziekenhuizen. Zorg ervoor dat u daarbij datum, ZorgDomein-nummer en betreffende specialisme vermeldt:

Vraag en antwoord

Wanneer kies ik voor een teleconsult, en wanneer voor een meekijkconsult?

Er zijn diverse communicatiemogelijkheden tussen huisartsen en medisch specialisten. Welke vorm u in welke situatie gebruikt kunt u zien in dit overzicht.

Wanneer kies ik voor VIPLive en wanneer voor ZorgDomein?

Voor de teleconsultaties m.b.t. ketenzorg patiënten gebruikt u VIPLive om uw vraag te stellen. De onderliggende reden is dat teleconsultatie voor deze chronische zorg patiënten al onderdeel uitmaakt van de keten-DBC. Om die reden worden teleconsultaties m.b.t. ketenzorg patiënten – waarbij toch ZorgDomein wordt gebruikt – niet gehonoreerd door de zorgverzekeraar.

Hoe komt de vergoeding voor teleconsultatie tot stand?

m.b.t. de teleconsultatie uit twee componenten.
De huisarts boekt aan de zorgverzekeraar de tijdsbelasting in minuten consulttijd voor het consult dat leidt tot de vraag aan de medisch specialist + tijd voor het indienen van het teleconsult in ZorgDomein.De huisarts boekt aan de zorgverzekeraar de tijdsbelasting in minuten consulttijd voor het bespreken van de reactie van de medisch specialist met de patiënt.

U declareert de consulten zoals u normaal ook een consult boekt. Er is geen speciale consultcode voor. Alle praktijken die een contract hebben met Hadoks kunnen gebruikmaken van de teleconsultatie (ofwel het CZ Meedenkconsult). U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen met uw zorgverzekeraar. Dit is geregeld vanuit Hadoks.

Wilt u meer informatie over teleconsultatie, neem dan gerust contact met ons op.