Zorg in Zicht

Het project ‘Zorg in Zicht’ richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van oogzorg in het ziekenhuis en organiseert deze in de eerste lijn. Het project is een samenwerking tussen huisartsen, optometristen, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis.

De geselecteerde optometristen die zich hebben aangesloten bij dit project, zijn werkzaam in een optiekwinkel. Als hoofdbehandelaar verwijst de huisarts de patiënt via Zorgdomein door naar een optometrist in de buurt.

Dit gebeurt bij de volgende zorgvragen

  • geleidelijke visusdaling;
  • screening op glaucoom;
  • het persisterend droge oog;
  • refractiestoornis kinderen vanaf 10 jaar;
  • flitsen en/of bewegende vlekken langer dan 4 weken bestaand.

De patiënt wordt veelal binnen twee weken gezien door een optometrist in de optiekwinkel. De optometrist voert het onderzoek uit en koppelt het resultaat terug aan de patiënt en rapporteert de uitslag terug naar de huisarts (via ZorgDomein of ZorgMail). De huisarts kan, als hoofdbehandelaar, ervoor kiezen om de patiënt zelf verder te behandelen of ervoor kiezen alsnog door te verwijzen naar de oogarts. Bij twijfel over de behandeling of een verwijzing naar de 2e lijn (met toestemming patiënt), hebben de optometrist en de huisarts ook een mogelijkheid tot teleconsultatie met de oogarts.

Aangezien de oogzorg in de eerste lijn is georganiseerd, geldt er voor de patiënt geen eigen risico bij verwijzing naar de optometrist.

Ons doel

Met het project Zorg in Zicht streven we ernaar de toegangstijd terug te brengen van gemiddeld meer dan 30 weken naar 2 tot 4 weken. Het project is op 1 juli 2020 gestart en inmiddels doet een groot aantal Hadoks-praktijken mee aan de pilot. De evaluatie na 6 maanden laat zien dat 78% van de patiënten met de geselecteerde zorgvraag, bij deze nieuwe werkwijze in de eerste lijn kan blijven. Na een jaar evalueren wij of het wenselijk is het project Zorg in Zicht voor alle praktijken toegankelijk te maken.

De huisartsen zijn verantwoordelijk voor de facturatie en declaratie van het optometrisch consult. Voor deze administratieve handeling is een vergoeding voor de huisarts met de zorgverzekeraar afgesproken.

Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over dit project, neem dan gerust contact met ons op.