Oognetwerk Zorg in Zicht

Oognetwerk Zorg in Zicht is een samenwerking tussen huisartsen, optometristen, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis, met als gezamenlijk doel de wachttijd voor oogzorg terug te dringen. Zorg in Zicht richt zich op het voorkomen van niet-gecompliceerde oogzorg in het ziekenhuis door deze te verplaatsen naar de eerste lijn: de optometrist.

Ons doel

Alle bij Hadoks aangesloten huisartsen kunnen hun patiënten met niet-gecompliceerde oogklachten verwijzen naar een bij Zorg in Zicht aangesloten optometrist in de buurt. Hierdoor worden deze patiënten doorgaans al binnen twee weken geholpen. Door dit project kunnen naar verwachting binnen de regio Haaglanden jaarlijks circa 66.000 patiënten sneller geholpen worden met de juiste expertise.

Specifieke klachten

De deelnemende optometristen zijn speciaal opgeleid om de gezondheid van de ogen via oogonderzoeken te controleren en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium te herkennen.

Patiënten met de volgende klachten kunnen naar hen worden verwezen:

  • Geleidelijke visusdaling (vermindering van het zicht).
  • Screening op glaucoom (beschadigde oogzenuw, meestal veroorzaakt door een verhoogde oogdruk in de oogbol). 
  • Langdurig of hardnekkig droog oog/droge ogen.
  • Refractiestoornis (bij- of verziendheid) bij kinderen vanaf 10 jaar. 
  • Flitsen en/of bewegende vlekken voor de ogen (langer dan 4 weken). 

Het proces

Als hoofdbehandelaar verwijst de huisarts de patiënt via ZorgDomein door naar een optometrist in de buurt. De optometrist voert het onderzoek uit en koppelt het resultaat terug aan de patiënt en rapporteert de uitslag terug naar de huisarts (via ZorgDomein of ZorgMail). De huisarts kan, als hoofdbehandelaar, ervoor kiezen om de patiënt zelf verder te behandelen of ervoor kiezen alsnog door te verwijzen naar de oogarts.

Voordelen voor huisarts en patiënt

  • Korte wachttijden van doorgaans twee weken. Dit in tegenstelling tot de wachttijden bij de oogarts die kunnen oplopen tot drie maanden.
  • Het oogonderzoek gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt en met een geldige verwijzing van de huisarts via ZorgDomein, wordt een oogonderzoek bij de optometrist vergoed door de zorgverzekeraar.
  • In de meeste gevallen blijft de patiënt in de eerstelijn en hoeven ze niet naar de oogarts in het ziekenhuis.
  • Geen extra administratieve last voor huisartsen.
  • Korte lijnen met oogartsen van het HMC en HagaZiekenhuis. Als het nodig is kunnen huisarts, optometrist en oogarts digitaal overleggen via teleconsultatie.

Geen administratieve last voor de huisarts

Voor dit project heeft er een uitvoerige pilot plaatsgevonden. In deze periode kon circa 80% van de deelnemende patiënten worden geholpen door de optometrist, en hoefden deze niet te worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Tijdens de pilot verliep de declaratie en uitbetaling van het optometrisch consult aanvankelijk via de huisarts. Dit was noodzakelijk omdat een betaaltitel voor de optometrist vooralsnog ontbreekt. Dit leidde tot een zware administratieve last bij de huisarts, wat opschaling in de weg stond. Daarom heeft Hadoks besloten het declaratieproces van u over te nemen. Ook betalen wij de optometrist uit voor de uitgevoerde optometrische consulten.

Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing, totdat er een betaaltitel tot stand is gekomen voor optometristen, waarbij zij rechtstreeks aan de verzekeraar kunnen declareren. U hoeft dus alleen, zoals u gewend bent, de patiënt via ZorgDomein te verwijzen naar een bij Zorg in Zicht aangesloten optometrist.

Heeft u vragen over dit project, neem dan gerust contact met ons op.