Aanmelden Ketenpartner

Als u een overeenkomst met Hadoks sluit, kunt u bijdragen aan de uitvoering van verschillende zorgprogramma’s om de gezondheid van uw (chronisch zieke) patiënten te verbeteren. Wij bieden zorgprogramma’s voor: 

  • Diabetes (DM2)
  • COPD
  • Astma
  • Hart en Vaatziekten – HVZ (voorheen Secundaire Preventie)
  • Verhoogd Vasculair Risicomanagement – VVR (voorheen Primaire Preventie)
  • Leefstijlbegeleiding

Voorwaarden voor deelname 

Onder ketenpartners verstaan wij diëtisten, podotherapeuten, aanbieders fundusscreening en aanbieders Stoppen Met Roken (SMR) en leefstijlcoaches. Valt u in deze categorie, dan kunt u een overeenkomst voor ketenpartners met Hadoks sluiten. 

Diëtisten:
Hadoks heeft de volgende ketens gecontracteerd waarvan dieetadvisering onderdeel uitmaken: Diabetes DM2, COPD, Astma, HVZ en VVR. Meer informatie over inhoudelijke afspraken voor verwijzen dieetadvisering staat onder de verschillende zorgprogramma’s.

HELD is voor Hadoks het aanspreekpunt en onderhandelingspartner voor de dieetadvisering. Hadoks werkt bij voorkeur samen met diëtisten die ook lid zijn van HELD.

Podotherapeuten:
Voetzorg maakt onderdeel uit van het zorgprogramma DM2. Hiervoor contracteert Hadoks podotherapeuten. De voetzorg wordt geleverd door podotherapeuten en pedicures die door de podotherapeuten worden gecontracteerd. De voetzorg wordt uitgevoerd conform het CVZ rapport “Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus” 2010 en volgens de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera.

Aanbieders fundusscreening:
Voor patiënten met DM2 contracteert Hadoks ketenpartners fundusscreening. Volgens de NHG standaard DM2 voeren de ketenpartners bij DM2 patiënten één keer per twee jaar een fundusscreening uit, tenzij anders geïndiceerd.

Aanbieders Stoppen Met Roken (SMR):
Hadoks biedt op twee manieren SMR aan haar ketenpatiënten aan, individuele begeleiding via de huisartsenpraktijk of via groepsbegeleiding. Voor het geven van groepstrainingen sluiten we overeenkomsten met aanbieders SMR.

Aanbieders Leefstijlbegeleiding:
Hadoks biedt in de regio de Gecombineerde Leefstijlinterventie COOL aan. Voor verwijzing en contractering worden de afspraken met de preferente zorgverzekeraar CZ gevolgd. 

Registratie patiëntdeelname in KIS

Alle patiënten die deelnemen aan een ketenzorg programma worden door de huisartsenpraktijk in het Keten Informatie Systeem (KIS) Vital Health geregistreerd. Het KIS is een beveiligd online programma waarvoor de huisartsenpraktijk en de ketenpartners een eigen inlogcode krijgen. De huisarts of POH verwijst via het KIS naar de ketenpartners. De ketenpartner registreert vervolgens de consulten in het KIS en declareert ook via het KIS bij Hadoks. 

Kosten

Voor deelname aan de Chronische zorg programma’s van Hadoks zijn voor ketenpartners geen kosten verbonden.

Ja, ik ben geïnteresseerd, neem contact met mij op.


    * Verplicht in te vullen velden.