Aanmelden huisarts

Door het sluiten van een overeenkomst met Hadoks kunt u verschillende zorgprogramma’s inzetten om de gezondheid van uw (chronisch zieke) patiënten te verbeteren. Wij bieden zorgprogramma’s voor:

 • Diabetes (DM2)
 • COPD
 • Astma
 • Hart en Vaatziekten – HVZ (voorheen Secundaire Preventie)
 • Verhoogd Vasculair Risicomanagement – VVR (voorheen Primaire Preventie)

Voorwaarden voor deelname

Als voorwaarde stellen wij dat uw huisartsenpraktijk start met het ketenzorg programma Diabetes (DM2). Om te beginnen wordt op basis van de NHG kwaliteitsindicatoren een patiënten selectie gemaakt binnen het eigen HIS. De Hadoks stafverpleegkundige zal de uitkomsten hiervan met u bespreken. Ook worden afspraken gemaakt over (het behalen van) streefwaarden voor de indicatoren van de DBC DM2 waaraan moet worden voldaan:

 • De volledige doelpopulatie is in beeld, wordt op het spreekuur gezien en begeleid volgens het zorgprogramma;   
 • De Hadoks basisscholing wordt binnen het jaar gevolgd door de huisarts en POH; 
 • Er is voldoende POH-S in uw praktijk aanwezig voor diabeteszorg volgens het rekenmodel (POH-S rekentool);
 • De POH-S moet voldoende gekwalificeerd zijn.

Wat u van Hadoks kan verwachten

 • Onderhandeling met zorgverzekeraars en ketenpartners over contract en tarief.
 • Verwerking declaraties van uw huisartsenpraktijk.
 • Structureren van de zorgverlening met verwijscriteria, protocollen en zorgprogramma’s.
 • Bewaking van kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening.
 • Organiseren van basis- en nascholingen.
 • Wij brengen u in contact met andere eerstelijns disciplines.

Registratie patiëntdeelname in KIS

Alle patiënten die deelnemen aan een ketenzorg programma worden door de huisartsenpraktijk in het Keten Informatie Systeem KIS Vital Health Coordinate geregistreerd. Het KIS is beveiligde webbased software waarvoor de huisartsenpraktijk een inlogcode krijgt.

Kosten

Voor deelname aan de Chronische zorg programma’s betaalt u per jaar een bijdrage.     

Ja, ik ben geïnteresseerd, neem contact met mij op.


  * Verplicht in te vullen velden.