Hart- en vaatziekten

CVRM en hartfalen

Wat is CVRM?

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk zijn wel te beïnvloeden.

Uw behandelteam bij (het voorkomen van) hart- en vaatziekten

Indien u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten komt u in aanmerking voor het zorgprogramma CVRM. In dit zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen. In samenspraak met u bepalen de huisarts en praktijkondersteuner hoe uw behandeling eruit gaat zien. Als het wenselijk is worden andere zorgverleners zoals apotheker, leefstijlcoach of diëtist bij uw behandeling betrokken.

Behandeling

U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw gezondheid. Door gezond te eten en regelmatig te bewegen kan u de kans op complicaties sterk verkleinen. Indien u rookt, is stoppen met roken het beste medicijn.

Uw huisarts en de andere zorgverleners kunnen u hierbij ondersteunen in het zorgprogramma CVRM. Dit zorgprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Medicatie zoals het starten van medicatie en evalueren van het gebruik
  • Jaarlijkse controle om uw klachten en vragen te bespreken
    • Bloedonderzoek
    • Bloeddrukcontrole
    • Gewicht
  • Leefstijladviezen waaronder bewegen, voeding en stress

Ook als u geen problemen ervaart is het belangrijk om op de geplande controles te komen. Dit kan complicaties voorkomen.

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de websites van Thuisarts en Harteraad.

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een ernstig en chronische ziektebeeld waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet. Dit kan komen doordat het hart minder goed kan knijpen. Of omdat het hart zich minder goed vult met bloed. Hierdoor krijgen organen minder zuurstof en voedingsstoffen. Als de pompfunctie van het hart ernstig verminderd is, dan ontstaan klachten zoals vermoeidheid, vocht vasthouden en kortademigheid.

Meer informatie over hartfalen vindt u op de websites van Thuisarts, Hartstichting en Harteraad.

Uw behandelteam

Wanneer u bent terugverwezen door de cardioloog naar uw huisarts. Dan is de huisarts uw behandelaar, het kan zijn dat de praktijkondersteuner controles uitvoert. De hartfalenpolikliniek blijft dan bereikbaar voor de huisarts voor overleg. 

Wat u zelf kunt doen

Door gezond te leven vergroot je de kans op succes van de behandeling. Rook niet, beweeg voldoende, eet gezond, wees matig met zout, wees matig met alcohol en leer goed omgaan met spanningen. 

Uw behandelteam

Wanneer u bent terugverwezen door de cardioloog naar uw huisarts. Dan is de huisarts uw behandelaar, het kan zijn dat de praktijkondersteuner controles uitvoert. De hartfalenpolikliniek blijft dan bereikbaar voor de huisarts voor overleg.

Behandeling

Door gezond te leven vergroot je de kans op succes van de behandeling. Rook niet, beweeg voldoende, eet gezond, wees matig met zout, wees matig met alcohol en leer goed omgaan met spanningen. Bij hartfalen is het daarnaast erg belangrijk om uw medicatie volgens voorschrift in te nemen.

De behandeling voor hartfalen bestaat meestal uit medicijnen en adviezen voor een gezonde leefstijl. Soms wordt de oorzaak van het hartfalen behandeld door bijvoorbeeld een dotterprocedure of een hartklepoperatie.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over het Leefstijlprogramma.

Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.