Klachtenregeling voor patiënten

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg door een huisarts of een praktijkmedewerker of ondersteuner, dan horen wij dit graag. U kunt in dat geval een schriftelijke klacht indienen. Hieronder wordt gesproken over ‘klacht’ maar het is ook mogelijk om alleen een schriftelijk melding te doen als signaal ter verbetering van de te leveren zorg.

  • Heeft u een klacht over huisartsenzorg in de huisartsenpraktijk overdag? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris mr. E.B. Schaafsma-van Campen (tel. 070 302 98 22) en stuur uw klacht schriftelijk naar eschaafsma@hadoks.nl.

Wilt u in uw bericht het volgende vermelden: uw naam, adres, email-adres, telefoonnummer, geboortedatum, naam van uw huisarts en omschrijving van uw klacht.

Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden.

Wie kan een klacht indienen?
Een patiënt, een nabestaande van een overleden patiënt, of een vertegenwoordiger van een patiënt (denk bijvoorbeeld aan de ouder van een kind) kan een klacht indienen.

Wat is het doel van de klachtafhandeling?
De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de hulpverlener (huisarts) bevredigende oplossing. Het gaat om het laagdrempelig oplossen van de klacht, het zo nodig doorvoeren van verbetering in de zorg, en/of het behouden van de goede relatie met de huisarts indien mogelijk.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uiteraard is een ieder die betrokken is bij uitvoering van de wet en dus bij het uitvoeren van een klachtregeling tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens verplicht, tenzij enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht. Wel kan uw klacht anoniem worden gebruikt als voorbeeld voor verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

De klachtafhandeling vindt plaats volgens de Model Klachtenregeling, zoals opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De klachtenfunctionaris voert de werkzaamheden onafhankelijk uit.

Contactpersoon Klachtenregeling
mr. E.B. Schaafsma-van Campen, klachtenfunctionaris
Telefoon: 070 302 98 22
Email: eschaafsma@hadoks.nl