Tarieven

Tarieven Huisartsenpost per 1 juni 2020
Rates GP office per June 1, 2020

  • Telefonisch consult/Telephone consultation € 25,00
  • Consult op de huisartsenpost/Consult at the GP office € 168,40
  • Visite aan huis/Visiting at home € 252,59

Deze tarieven worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van het consult of recept hier op de huisartsenpost.

These rates are set every year by the Dutch Healthcare Authority (NZa).
If you have a valid EHIC the cost will be debited to your insurance company. When you are not insured, you must pay the costs of the consultation or prescription at the office.

Hadoks Acute zorg logo