Het GLI CooL-programma

Bij een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) ondersteunt een leefstijlcoach de deelnemer bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma CooL: Coaching op Leefstijl. Het GLI-programma CooL wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. Deze ondersteunt de deelnemer en geeft inzicht in de eigen leefstijl en het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon. Hierdoor ontstaat er een duurzame verandering van de leefstijl.  

Het uiteindelijke doel is: 

 • Betere lichamelijke fitheid 
 • Gewichtsverlies 
 • Minder stress. 
 • Betere kwaliteit van leven 
 • Structurele (gedrags)verandering 

De deelnemer stelt zelf, samen met de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en bedenkt duidelijke acties om de doelen te bereiken. Er komt meer inzicht in ongezonde gewoontes die geleidelijk worden vervangen voor gezonde alternatieven. Alle deelnemers hebben een vergelijkbaar doel, maar het plan om daar te komen kan heel anders zijn. Leefstijl is persoonlijk en daarom ligt de regie bij de deelnemer. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces.

Duur van de interventie

Het CooL-programma duurt twee jaar en kent twee fases: 

 • 1ste jaar: basisprogramma  – Inzicht en gedragsverandering 
 • 2de jaar: onderhoudsprogramma – Gedragsbehoud

Basisprogramma over een periode van tien maanden:

 • drie individuele gesprekken (inclusief intake).
 • acht groepsbijeenkomsten van elk 1,5 uur.

In deze tien maanden zien de coach en de deelnemer elkaar ongeveer één keer per maand. In periode komen verschillende thema’s aan bod zoals: bewegen, voeding, stress, ontspanning, slaap en gedragsverandering. De deelnemer krijgt hierdoor inzicht in de eigen leefstijl. Ondersteund door de coach maakt de deelnemer een plan. Deze kan per persoon verschillen, en de deelnemer bepaalt zelf waar hij/zij mee aan de slag wil gaan. 

Onderhoudsprogramma over een periode van 14 maanden:

 • drie individuele gesprekken.
 • acht groepsbijeenkomsten van elk 1,5 uur.

In deze periode zien de leefstijlcoach en de deelnemer elkaar iets minder vaak. Doel is vooral de verandering vol te houden en de oude gewoontes naar nieuwe gewoontes om te zetten. In deze periode komen verschillende thema’s opnieuw aan bod en worden uitgediept.  
 

Voor actuele startdata van de groepen kunt u contact opnemen met de leefstijlcoaches.

Meer informatie

Heeft u als zorgverlener vragen over de GLI of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via chronischezorg@hadoks.nl of (070) 302 98 20 (kies 5).