Meekijkconsult Orthopedie

Het meekijkconsult orthopedie is een gezamenlijk spreekuur van de huisarts en de orthopeed van het HMC of HagaZiekenhuis, en vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Voorafgaand aan het meekijkconsult wordt een röntgenfoto aangevraagd door de huisarts, zodat de orthopeed deze ter plekke in het EPD van de patiënt kan inzien en beoordelen. Tijdens het meekijkconsult wordt een behandelplan vastgesteld en besproken met de patiënt. Dit kan ertoe leiden dat een patiënt niet verwezen hoeft te worden naar het ziekenhuis en onder behandeling kan blijven in de eerste lijn.

Het meekijkconsult is bedoeld voor patiënten die tijdens een eerder consult bij de huisarts hebben aangegeven de volgende klachten te hebben:

  • pre-artrose heup;
  • knieklachten;
  • schouderklachten.

Neem voor meer informatie over de meekijkconsulten, gerust contact met ons op.