Meekijkconsult Cardiologie

Patiënten bij wie de huisarts een vermoeden heeft van niet-acute cardiale problematiek en die normaliter naar de cardioloog zouden zijn verwezen, kunnen worden besproken tijdens het Meekijkconsult. Bij het meekijkconsult cardiologie komt de cardioloog van het HMC of HagaZiekenhuis elke vier weken, op een vast dagdeel, fysiek langs bij de huisartsenpraktijk om de verzamelde casuïstiek met de huisarts te bespreken. De huisarts vraagt, voorafgaand aan het meekijkconsult, aanvullend onderzoek aan (ecg, thoraxfoto, holteronderzoek, echocardiogram, CT-scan met of zonder calciumscore), zodat de resultaten bekend zijn tijdens het meekijkconsult. In het meekijkconsult worden de indicatie en de resultaten van het aanvullend onderzoek besproken alsmede het vervolgbeleid. In enkele gevallen wordt de patiënt gezien tijdens een gezamenlijk spreekuur van de huisarts. Na een periode van zes maanden tot een jaar, wordt dit fysieke overleg omgezet in een digitale vorm.

Het meekijkconsult is bedoeld voor patiënten die tijdens een eerder consult bij de huisarts hebben aangegeven de volgende cardiale klachten te hebben:

  • Thoracale klachten (borstkasklachten);
  • Palpitaties (hartkloppingen);
  • (Paroxysmaal) atriumfibrilleren;
  • Souffle zonder klachten.

Neem voor meer informatie over de meekijkconsulten, gerust contact met ons op.