Klachtenregeling

Hoe gaat u om met een klacht of geschil?

Heeft u te maken met een ontevreden patiënt, biedt uw patiënt dan de ruimte om zijn of haar onvrede te uiten. Neem de klacht altijd serieus en probeer in goed onderling overleg in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing van de klacht te komen. Komt u er samen niet uit, dan heeft uw patiënt de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van Hadoks in te schakelen. Het is raadzaam om bij klachten met mogelijke financiële claims ook uw aansprakelijkheidsverzekering te informeren.

In het model Klachtenregeling staan de regels voor een goede klachtenafhandeling.

De geschillenprocedure en het geschillenreglement

Mocht de klachtbemiddeling van de klachtenfunctionaris ook niet lukken, dan kan de klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie Huisartsenzorg. De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de huisartsenzorg en een ambtelijk secretaris. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

In het Geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil. 

Meer informatie voor u en uw patiënt

Folder ‘Uw patiënt wil wisselen van huisarts’

Folder ‘Een andere huisarts kiezen’