Klachtenregeling

Hoe gaat u om met een klacht of geschil?

Iedere zorgaanbieder moet op basis van de ‘Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg’ (hierna: WKKGZ) zijn aangesloten bij een Klachtenregeling voor behandeling van klachten. Daarnaast moet de zorgaanbieder op basis van diezelfde wet óók zijn aangesloten bij een Geschilleninstantie voor behandeling van geschillen.

Klachtenregeling via Hadoks

Hadoks heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst en biedt huisartsen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij onze Klachtenregeling en daartoe een abonnement af te sluiten. De Klachtenregeling van Hadoks, is in overeenstemming met de eisen uit de WKKGZ en werkt volgens de LHV-model-klachtenregeling.

Wat doet de klachtenfunctionaris?

De klachtenfunctionaris kan gesprekken voeren, mediation begeleiden en kan bemiddelen tussen arts en (familie van) de patiënt in geval van een klacht. De klachtenfunctionaris is in dienst bij Hadoks maar is onafhankelijk, laagdrempelig benaderbaar, en kent de huisartsenzorg in de regio Haaglanden.

Aansluiting klachtenregeling

Een praktijkhouder (ongeacht of dit een natuurlijk- of een rechtspersoon is) moet zélf zorgdragen voor aansluiting bij zowel een klachtenregeling als een geschillenregeling.

Waarnemers die vaste waarnemer zijn bij een praktijk op basis van een ‘overeenkomst van praktijkmedewerking’ mogen niet meeliften met de klachtenregeling die de praktijk al heeft. Zij moeten zélf voorzien in een aansluiting bij een klachten-, en geschillenregeling. Uiteraard is het handig om in dat geval zorg te dragen voor aansluiting bij dezelfde klachtenregeling als waar de praktijk ook bij is aangesloten.

Hidha’s (huisartsen in loondienst) hoeven niet zelf te zorgen voor aansluiting; zij mogen meeliften op de zowel de klachten-, als de geschillenregeling waar de praktijk bij is aangesloten. Ditzelfde geldt voor gedetacheerden zoals POH.

Incidentele waarnemers mogen – op basis van gemaakte afspraken tussen LHV, fiscus en ministerie VWS – voor wat betreft de klachtenregeling meeliften op de klachtenregeling van de praktijk waar ze waarnemen. Wel moeten ze zélf een aansluiting bij een Geschilleninstantie regelen.

Abonnement afsluiten

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling of een abonnement afsluiten? Neem dan gerust contact met ons op.