Wij zijn trots u te kunnen mededelen dat vanaf nu alle bij Hadoks aangesloten huisartsen hun patiënten met niet-gecompliceerde oogklachten kunnen verwijzen naar een bij Zorg in Zicht aangesloten optometrist. Hierdoor hoeft deze patiënt niet te worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Afgelopen periode heeft er voor dit project een pilot plaatsgevonden waarbij circa 80% van de deelnemende patiënten kon worden geholpen door de optometrist. Door de opschaling kunnen binnen de regio Haaglanden naar verwachting jaarlijks circa 66.000 patiënten sneller geholpen worden met de juiste expertise!

Zorg in Zicht is een samenwerking tussen de huisartsenkoepels (Arts en Zorg, Hadoks en SHG), optometristen en oogartsen van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum, met steun van de zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Voordelen

  • Korte wachttijden waardoor de patiënt doorgaans binnen twee weken geholpen kan worden. Dit in tegenstelling tot de wachttijden bij de oogarts die kunnen oplopen tot drie maanden. 
  • Het oogonderzoek gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt en met een geldige verwijzing van de huisarts via ZorgDomein, wordt een oogonderzoek bij de optometrist vergoed door de zorgverzekeraar
  • In de meeste gevallen blijft de patiënt in de eerstelijn en hoeven ze niet naar de oogarts in het ziekenhuis. 
  • Geen extra administratieve last voor huisartsen.
  • Korte lijnen met oogartsen van het HMC en HagaZiekenhuis. Als het nodig is kunnen huisarts, optometrist en oogarts digitaal overleggen via teleconsultatie.

Specifieke oogklachten

Patiënten met de volgende klachten kunt u doorverwijzen naar een deelnemende optometrist:

  • Geleidelijke visusdaling (vermindering van het zicht).
  • Screening op glaucoom (beschadigde oogzenuw, meestal veroorzaakt door een verhoogde oogdruk in de oogbol).
  • Langdurig of hardnekkig droog oog/droge ogen.
  • Refractiestoornis (bij- of verziendheid) bij kinderen vanaf 10 jaar.
  • Flitsen en/of bewegende vlekken voor de ogen (langer dan 4 weken).

Geen administratieve last voor de huisarts

Tijdens de pilot verliep de declaratie en uitbetaling van het optometrisch consult aanvankelijk via de huisarts. Dit was noodzakelijk omdat een betaaltitel voor de optometrist vooralsnog ontbreekt. Dit leidde tot een zware administratieve last bij de huisarts, wat opschaling in de weg stond. Daarom heeft Hadoks besloten het declaratieproces van hen over te nemen. Ook betalen wij de optometrist uit voor de uitgevoerde optometrische consulten.

Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing, totdat er een betaaltitel tot stand is gekomen voor optometristen, waarbij zij rechtstreeks aan de verzekeraar kunnen declareren. De huisarts hoeft dus alleen, zoals deze gewend is, de patiënt via ZorgDomein te verwijzen naar een bij Zorg in Zicht aangesloten optometrist.

Bent u benieuwd welke optometristen zijn aangesloten bij oognetwerk Zorg in Zicht en hoe kan worden verwezen via ZorgDomein? Kijk dan voor meer informatie op onze website.