Deelnemen aan MTVP

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan Meer Tijd Voor de Patiënt, dient u te beschikken over een praktijkplan. Daarnaast dient u deel te nemen aan de door Hadoks georganiseerde themabijeenkomsten rondom MTVP, waarin kennis wordt gedeeld, en waarin een intervisiecomponent is opgenomen. De startbijeenkomst vindt plaats in het eerste kwartaal. Per 1 april kan er worden gestart met deelname aan dit traject.

Deelname

In de landelijke richtlijnen is bepaald dat er bij aanvang van ieder kwartaal kan worden gestart met MTVP: 1 april, 1 juli of 1 oktober dit jaar, of 1 januari 2024. Indien u zich opgeeft voor deelname met ingangsdatum 1 april, dan is de uiterlijke aanmelddatum dinsdag 21 maart.

Deelname aan het traject is per kwartaal gekoppeld aan een maximum aantal patiënten (ION). Dit betekent dat indien er in de aangemelde praktijken in totaal meer dan 25% van de patiëntpopulatie staat ingeschreven, we deelname per loting gaan vaststellen. Wij informeren u binnenkort over de lotingsprocedure.

Per kwartaal wordt er een datum aangeven wanneer bekend wordt gemaakt of u daadwerkelijk per aangegeven datum kunt starten. Na bevestiging voor deelname zal de zorgverzekeraar per afgesproken startdatum de prestatie MTVP gaan aanbieden. Wanneer u heeft aangegeven graag 1 april te willen starten, ontvangt u uiterlijk vrijdag 24 maart een bericht of u per 1 april gaat deelnemen aan MTVP.

Praktijkplan

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan MTVP, dient u een praktijkplan te hebben opgesteld. Hiervoor moet u het format gebruiken die u kunt vinden in MijnHadoks, onder het kopje ‘Nieuws’.

In het praktijkplan beschrijft u welke interventies u in jaar 1 en 2 wilt toepassen, om te komen tot meer tijd voor de patiënt. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de interventies.

Wanneer u wordt ingeloot voor het project MTVP ontvangt u van uw zorgverzekeraar vanuit de prestatie MTVP een kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde. Zie voor het voor u geldende tarief de website van de zorgverzekeraar.

Met deze financiële middelen kunt u met uw team:

  • Interventies opzetten voor in uw praktijk
  • Scholingen volgen bij Hadoks om MTVP te creëren

Aanmelden

Deelname aan MTVP kan op basis van de volgende voorwaarden:

  • U dient een volledig ingevuld praktijkplan in. Dit is het plan welke u de komende twee jaar in de praktijk gaat toepassen
  • U neemt deel aan de startbijeenkomst bijeenkomsten MTVP, welke in het eerste kwartaal plaatsvindt.
  • U geeft aan akkoord te zijn op het Hadoks regioplan.

Ondersteuning vanuit Hadoks

Na de start datum wordt er door Hadoks een startbijeenkomst MTVP georganiseerd. In deze bijeenkomst krijgt u een uitgebreide toelichting op het traject en hoe u hiermee aan de slag kan gaan. U gaat samen met uw collega’s uw praktijkplan verder vormgeven en concretiseren hoe hiermee de komende maanden aan de slag te gaan. Daarnaast bespreekt u hoe u de intervisie rondom MTVP vorm gaat geven.

Passend bij de gekozen interventies worden er voor uw team scholingen georganiseerd waarin u de kennis en vaardigheden kan opdoen of verdiepen. Alle bijeenkomsten en scholingen zullen geaccrediteerd zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij Karin Busch via Kbusch@hadoks.nl 

Vraag en antwoord

Hier ziet u een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen over het traject Meer Tijd Voor de Patiënt.