Deelnemen aan MTVP

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan Meer Tijd Voor de Patiënt, dient u te beschikken over een praktijkplan. Daarnaast dient u deel te nemen aan de door Hadoks georganiseerde startbijeenkomsten rondom MTVP, waarin kennis wordt gedeeld, en waarin een intervisiecomponent is opgenomen. Ieder kwartaal start er een nieuwe groep praktijken met MTVP.

Deelname

Per april 2023 zijn de eerste praktijken gestart met MTVP. Om hieraan deel te kunnen nemen dienen praktijken te voldoen aan een aantal instroomeisen die beschreven staan in deze landelijke leidraad.

Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan MTVP, dient u een praktijkplan te hebben opgesteld. Hiervoor moet u het format gebruiken die u kunt vinden in MijnHadoks, onder het kopje ‘Nieuws’.

In het praktijkplan beschrijft u welke interventies u in jaar 1 en 2 wilt toepassen, om te komen tot meer tijd voor de patiënt. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de interventies.

Starten

U kunt ieder kwartaal starten met MTVP. Hiervoor moet u uiterlijk een maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal een praktijkplan bij ons indienen.

  • U dient uiterlijk februari (start april), mei (start juli), augustus (start oktober) of november (start januari) uw praktijkplan in bij Hadoks via Mijn.Hadoks.nl.
  • U kunt alleen starten wanneer uw praktijkplan is goedgekeurd. Hier wordt u binnen twee weken na de uiterste inleverdatum over geïnformeerd.

Wordt uw praktijkplan niet goedgekeurd dan ontvangt u hier feedback op waarna u de mogelijkheid heeft om het projectplan bij te schaven.

Voorwaarden

Deelname aan MTVP kan op basis van de volgende voorwaarden:

  • U dient een volledig ingevuld praktijkplan in. Dit is het plan welke u de komende twee jaar in de praktijk gaat toepassen
  • U neemt deel aan de startbijeenkomst MTVP. Deze vindt een keer per kwartaal plaats. De datum van de eerstvolgende wordt na aanmelding met u gedeeld.
  • U geeft aan akkoord te zijn op het Hadoks regioplan.

Wanneer u bevestiging heeft ontvangen dat u kunt starten met het project MTVP, ontvangt u van uw zorgverzekeraar vanuit de prestatie MTVP een kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde. Zie voor het voor u geldende tarief de website van de zorgverzekeraar.

Met deze financiële middelen kunt u met uw team:

  • Interventies opzetten voor in uw praktijk
  • Scholingen volgen bij Hadoks om MTVP te creëren

Ondersteuning vanuit Hadoks

Na de start datum wordt er door Hadoks een startbijeenkomst MTVP georganiseerd. In deze bijeenkomst krijgt u een uitgebreide toelichting op het traject en hoe u hiermee aan de slag kan gaan. U gaat samen met uw collega’s uw praktijkplan verder vormgeven en concretiseren hoe hiermee de komende maanden aan de slag te gaan. Daarnaast bespreekt u hoe u de intervisie rondom MTVP vorm gaat geven.

Passend bij de gekozen interventies worden er voor uw team scholingen georganiseerd waarin u de kennis en vaardigheden kan opdoen of verdiepen. Alle bijeenkomsten en scholingen zullen geaccrediteerd zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij Karin Busch via Kbusch@hadoks.nl 

Vraag en antwoord

Hier ziet u een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen over het traject Meer Tijd Voor de Patiënt.