Met trots lanceren wij vandaag H-team 070. Een multidisciplinair samenwerkingsverband om huisartsen en gezondheidscentra te helpen bij diverse huisvestingsvraagstukken. H-team 070 is opgericht door gemeente Den Haag in co-creatie met Hadoks, zorgverzekeraar CZ, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) afdeling West, Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en Reos.

Het H-team 070 volgt op het succes van het H-Team 010 in Rotterdam en heeft een eigen website www.hteam070.nl en e-mailadres contact@hteam070.nl. Hier kunnen huisartsen en gezondheidscentra terecht met vragen over huisvesting en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Alle vragen en meldingen die binnenkomen via de website en het e-mailadres worden door een multidisciplinair team van de betrokken partijen opgepakt en zoveel mogelijk opgelost.

Huisartsenzorg voor alle inwoners van Den Haag
Mariëlle Vavier – wethouder zorg van gemeente Den Haag – zegt hierover: “Wij zijn verheugd om samen met onze partners dit belangrijke initiatief te lanceren en bij te dragen aan een goede toekomst van de huisartsenzorg. Het H-team 070 is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle inwoners van Den Haag. Door onze krachten te bundelen, kunnen we beter bijdragen aan de vraag voor geschikte ruimtes. Samenwerking is nodig om trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop in te spelen. Met als doel bij te dragen aan een verbeterde toegankelijkheid van de zorg voor bewoners.”

Gezamenlijke uitdagingen samen oplossen
“De samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de betrokken partijen is nodig om gezamenlijk knelpunten aan te pakken,” zegt Kitty Roseboom, huisarts en lid coöperatiebestuur bij Hadoks. “Vooral startende maar ook verhuizende huisartsen en gezondheidscentra ervaren problemen bij het vinden van goede huisvesting. Tegelijkertijd hebben we ze met de groeiende inwonersaantallen hard nodig, ook in Den Haag.”

Reos vult aan: “Het H-team 070 is een stap in de richting van de gezondheidscentra van de toekomst, waar medisch en sociaal domein samenkomen en ontmoetingen op diverse plekken in de regio plaatsvinden. Waarbij ook aandacht voor het werkplezier van de zorgprofessionals.”

Wij zijn er trots op dat wij met deze organisaties onze krachten kunnen bundelen, en zo op breed vlak de huisarts kunnen ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken.