OPEN: Online patiëntinzage

Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg

Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om online hun medische gegevens in te zien. Goed voor de zorg, maar ook verplicht vanaf juli 2020. Om te voldoen aan deze verplichting kunnen de huisartsen in Haaglanden ondersteuning krijgen via de regionale coalitie van Hadoks door vrijwillig deel te nemen aan het OPEN programma, een initiatief van LHV, NHG en InEen.

Met deelname aan OPEN kunt u gebruik maken van
a. scholing voor huisartsen, POH’s, praktijkassistenten en praktijkmanagers
b. voorlichtingsmaterialen voor patiënten
c. tegemoetkoming in de kosten voor deze transitie van € 2,83 per patiënt
d. ICT ondersteuning voor aanpassingen in uw HIS

Omdat deze OPEN-ondersteuning regionaal wordt georganiseerd, benadert Hadoks praktijkeigenaren om belangstelling te polsen en om deelname formeel vast te leggen.

Bron: E-Health Monitor 2018

Waarde voor de zorgverlener

• Meer vertrouwen van patiënt in zorgverlener.
• Beter voorbereide patiënt op consult.
• Grotere therapietrouw.
• Accurater medicatieoverzicht.
• Doelmatiger informatieoverdracht in ketenzorg.
• Efficiëntere in bedrijfsvoering.

Waarde voor de patiënt

• Beter geïnformeerd over zorgproces.
• Meer regie over eigen gezondheid en zorg.
• Meer betrokken bij behandeling.
• Meer grip op eigen gezondheid en zorg.

Wat krijgt de patiënt te zien

• Alle episodes (open-afgesloten en met-zonder attentievlag).
• Alle ingrepen en behandelingen.
• Profylaxe en voorzorg.
• Actueel medicatieoverzicht.
• Geneesmiddelenallergie en –intolerantie.
• Alle correspondentie.
• Resultaten van diagnostische bepalingen (laatste 14 maanden).
• E- en P-regels van de SOEP verslagen.

Alléén gegevens ingevoerd na implementatie zijn in te zien.

Vragen of deelnemen?

Meer informatie over OPEN leest u hier.
Intro video over OPEN (1,11 min)

Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met projectleider Mark Hartevelt via open@hadoks.nl.