OPEN: Online patiëntinzage

Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om hun patiënten elektronisch inzage te geven in hun medisch dossier. Het doel is dat uw patiënten straks goed én veilig kunnen beschikken over hun digitale medische gegevens. 

Wat is de toegevoegde waarde van online inzage? 

Online inzage kan een waardevolle toevoeging zijn op het zorgproces, omdat de relatie met de patiënt verandert. De patiënt is met deze inzage beter geïnformeerd, voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan hierdoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. Voor zowel de huisarts als de patiënt zal het even wennen zijn (het ‘gesprek in de spreekkamer’ verandert), maar op deze manier kan er wel een beter wederzijds begrip gekweekt worden. Met online inzage wordt het sneller en concreter duidelijk wat uw patiënt zelf kan doen en waar hij hulp bij nodig heeft. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN

Kortom, online inzage geeft patiënten meer mogelijkheden voor zelfmanagement én kan uiteindelijk tot een daling van zorgconsumptie leiden. 

Waar heeft de patiënt straks inzage in? 

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD: 

  • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage 
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde) 
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde 
  • Behandeling 
  • Profylaxe en voorzorg 
  • Actuele medicatie 
  • Medicatieovergevoeligheid 
  • Correspondentie 
  • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden 

Vragen?

Meer informatie over OPEN leest u hier.
Intro video over OPEN (1,11 min)
Klik hier voor de gratis OPEN modules

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Mark Hartevelt – projectleider via open@hadoks.nl,
Marloes Sonderen – projectassistent OPEN via msonderen@hadoks.nl
Bianca van Beek – projectassistent OPEN via bvanbeek@hadoks.nl.

Lees meer:

Wilt u het gebruik van het portaal stimuleren onder uw patiënten? Download onze menukaart met actiepunten en tips.