Communicatiematerialen

Deelnemers aan het OPEN programma bieden patiënten online inzage in hun eigen dossier. Het OPEN programma verlangt van u dat u uw patiënten goede voorlichting biedt over de mogelijkheid tot online inzage en over de waarde hiervan. Alle praktijken die deelnemen aan de Hadoks Regionale Coalitie hebben een pakket met flyers en posters ontvangen. Hieronder vindt u ook voorbeelden die u kunt gebruiken om uw patiënten te informeren via uw website, nieuwsbrief, mailing en social media. U kunt deze documenten downloaden, aanpassen en gebruiken.

Op de site van OPEN vindt u nog meer standaard documenten die u wellicht kunt gebruiken.

Lage gezondheidsvaardigheden

Online inzage maakt het voor patiënten eenvoudiger om de eigen gegevens online in te zien. De huisarts mag daarbij registreren zoals hij
altijd heeft gedaan of kiezen voor eenvoudigere formuleringen. Het is dus niet verplicht om de manier van registreren aan te passen.

Door de P-regel voor de patiënt begrijpelijk op te schrijven, vermindert u het aantal telefonische vragen en verhoogt u wellicht de therapietrouw.