Praktijkondersteuning Ouderenzorg

We worden steeds ouder en ouderen wonen steeds langer thuis. Mede als gevolg van de veranderingen in de langdurige zorg en de verzorgingshuizen die in de oude vorm zijn verdwenen. Kwetsbare ouderen doen vaker een beroep op de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging en andere hulpverleners in de eerste lijn. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg actief kan inspelen op deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt onder andere een hogere organisatiegraad van de huisartsenzorg in samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerste lijn.

Toegevoegde waarde van een praktijkondersteuner Ouderen

Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijke taak weggelegd voor de praktijkondersteuner (POH)-ouderen. De POH-ouderen is een verpleegkundige met kennis van en ervaring in de zorg voor kwetsbare ouderen. De POH-ouderen werkt nauw samen met de huisarts. Daarnaast heeft de POH-ouderen goede contacten met andere hulpverleners zoals de specialist ouderengeneeskunde, de ouderenconsulent en de wijkverpleging. De POH-ouderen bouwt aan de netwerkcontacten in de wijk waar zij/hij werkzaam is.

Werkzaamheden

De POH-ouderen pakt de volgende zaken op:

 • Zorg voor kwetsbare ouderen.
  • Huisbezoek bij de oudere thuis.
  • Kwetsbaarheid in beeld brengen (bijv. GFI of Trazag).
  • Advance care planning.
 • Organiseren van het gestructureerd periodiek overleg (GPO).
 • Actief gebruik maken van de sociale kaart van de wijk.
 • Contact onderhouden met belangrijke samenwerkingspartners (o.a. specialist ouderengeneeskunde, ouderenconsulent).

Wat zijn de voordelen van het detacheren van een POH-ouderen via Hadoks?

 • Scholing op het gebied van kwetsbare ouderen.
 • Een netwerk van meerdere POH-ouderen.
 • 4 keer per jaar intervisie.
 • Verzuimbegeleiding ligt bij Hadoks.

Inkomsten ouderenzorg

Hadoks Praktijkondersteuning detacheert sinds 2011 de POH-GGZ. In navolging hierop zijn wij recent gestart met de detachering van de POH-ouderen in de huisartsenpraktijk. 

Hadoks denkt graag met u mee over de invulling van de functie van POH-ouderen in uw praktijk. Een goede match tussen de huisarts en de POH-ouderen is van groot belang. Op basis van de wensen van de huisarts zal Hadoks één of meerdere POH-ouderen voorstellen. Tevens is mogelijk dat Hadoks een door de huisarts zelf aangedragen POH-ouderen in dienst neemt.

Meer informatie of vragen?

Heeft u interesse in een samenwerking? Neem dan contact op via info@hadoks.nl of bel (070)302 98 20.