Bijdrage Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM)

De PAM bijdrage is een bijdrage die huisartsen en apothekers in Haaglanden gefactureerd krijgen om de kosten van de regionale PAM te dekken. De PAM in de regio Haaglanden is in dienst van Hadoks. De accreditaties van groepsnascholingen (intercollegiale toetsing) lopen via de PAM. Dus als er een accreditatie aanvraag is voor een groepsnascholing, (van FTO, PATZ groepen, intervisie enz. ) via het GAIA  dan wordt deze afhandeling door de regionale PAM verricht (in onze regio is dat Astrid Bijlard, huisarts).

Dit geldt voor alle apothekers en huisartsen, ook HIDHA’s en waarnemers. De lijst van huisartsen die een factuur krijgen wordt gehaald uit het GAIA systeem. Dit zijn de huisartsen die door betreffende EKC als present zijn aangemerkt voor een bijeenkomst in het GAIA systeem.

Accreditatie aanvragen van nascholingen die niet vallen onder de groepsnascholingen verlopen via de Hadoks academie

Een van de voordelen van het Hadoks lidmaatschap is dat Hadoks leden een lager bedrag betalen dan een niet-Hadoks leden. Voor 2023 is de bijdrage voor Hadoks leden €90,75 (inclusief BTW) en voor niet-leden 108,90 (inclusief BTW).  Voorheen werd de PAM bijdrage geïncasseerd samen met het lidmaatschap van de HKH. Sinds de fusie tot Hadoks wordt de PAM-bijdrage los gefactureerd door Hadoks Services B.V bij de Hadoks-leden. Deze bijdrage is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Hadoks.

Huisartsen die in dienst zijn van Arts & Zorg, SHG en SGZ krijgen geen individuele PAM-nota’s, want dit is collectief geregeld via hun organisatie. Waarnemers (niet-Hadoks leden) die via, onder andere, bovenstaande organisaties werken dienen wel apart een PAM-bijdrage te betalen.

De accreditatie van groepsnascholingen is van belang voor de herregistratie tot huisarts. Het is een eis voor herregistratie dat een aantal punten (10) behaald wordt middels intercollegiale toetsing. Cruciaal om als huisarts te kunnen blijven werken.

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.