Regionale Transmurale Afspraken Pijn op de Borst

De RTA-POB beschrijft het zorgproces van de patiënt met pijn op de borst en is gebaseerd op de NHG standaard Stabiele Angina Pectoris (SAP) en de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) – SAP opgesteld door NVVC, het NHG en Harteraad. Deze RTA-POB is opgesteld door cardiologen, (kader)huisartsen, een verpleegkundig specialist uit de regio Haaglanden en een vertegenwoordiger van Harteraad. Het beoogde doel is dat de RTA in 2025 aantoonbaar leidt tot juiste zorg op de juiste plek en dat er 25% minder POB-patiënten ‘onnodig’ bij de cardioloog terecht komen.

In deze korte vlog vertellen kaderhuisarts Hart- en vaatziekten Barbara Veen-Reedijk en (interventie)cardioloog in het HagaZiekenhuis Arnout Haasdijk over de highlights van de RTA Pijn op de Borst.

Op initiatief van NVVC Connect zal de LUMC-campus Den Haag implementatieonderzoek doen in drie regio’s: Den Haag, Leiden en Nijmegen, om te toetsen of de ontwikkelde samenwerkingsafspraken ook leiden tot de beoogde resultaten. Dit onderzoek start in april en eindigt eind 2021.

(ELAN)-praktijken zullen worden benaderd voor deelname.

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Nanette van Hooijdonk.

Bekijk ook het stroomschema voor verwijzen of behandelen bij ‘pijn op de borst’