Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Binnen diverse Haagse werkgroepen worden Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s) gemaakt en vastgelegd. Deze RTA’s zijn ontwikkeld op basis van de wensen en signalen van de samenwerkende huisartsen en (medisch) specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn. De RTA’s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van (kader)huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, apothekers en andere zorgverleners uit de Haagse regio.

Deelnemers aan de Haagse werkgroepen zijn Hadoks, Arts en Zorg, SHG, HagaZiekenhuis, HMC, Harteraad, LUMC – Campus Den Haag, GGD Haaglanden en Gemeente Den Haag,  

De RTA’s zijn opgesteld door diverse zorgverleners uit de regio Haaglanden zoals: medisch specialisten, (kader)huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten.

Het beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners, de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling, controles, voorlichting, informatievoorziening en dossiervoering.