Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Binnen diverse Haagse werkgroepen worden Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s) gemaakt en vastgelegd. Deze RTA’s zijn ontwikkeld op basis van de wensen en signalen van de samenwerkende huisartsen en (medisch) specialisten in de regio. Voor zover deze beschikbaar zijn, wordt er uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of richtlijnen. De RTA’s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van (kader)huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, apothekers en andere zorgverleners uit de Haagse regio.

Het beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners, de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling, controles, voorlichting, informatievoorziening en dossiervoering.

Deelnemers aan de Haagse werkgroepen zijn Hadoks, Arts en Zorg, SHG, HagaZiekenhuis, HMC, Harteraad, LUMC – Campus Den Haag, GGD Haaglanden en Gemeente Den Haag,  

Onze regionale transmurale afspraken

Astma en COPD

Diabetes Mellitus type 2

Hartfalen

Hart voor Vrouwen

Pijn op de borst

Perifeer arterieel vaatlijden

Atriumfibrilleren

Dementie