Very Important Doctor

Vrij Roosteren

bij hadoks

Lees er alles over.

Per 1 januari 2024 hanteren wij bij Hadoks voor het ANW-rooster het vrij-roosterensysteem met de Waarneemapp. Bij Hadoks zijn alle dokters gelijk, dit betekent dat alle waarnemend huisartsen en huisartsen in dienst, bij Hadoks een Very Important Doctor kunnen worden met de bijbehorende voordelen!

Vrij Roosteren is een duurzame manier van roosteren op de huisartsenspoedpost, waarbij alle huisartsen, gevestigd en niet gevestigd, naar vermogen en wens, diensten kunnen inplannen aan de hand van de vastgestelde regels. Alle gecommitteerde huisartsen mogen intekenen op een leeg rooster met gedifferentieerde tarieven. Op deze manier is het mogelijk om meer inspraak te hebben op het aantal en type diensten en op het moment van deze diensten. Huisartsen hebben de mogelijkheid om vakanties te blokkeren en een minimaal en maximaal aantal uren door te geven dat ze zouden willen werken.

Alle diensten voor het jaar 2024 zijn toegewezen. Inschrijven voor V.I.D. is niet meer mogelijk. Wilt u wel diensten doen bij Hadoks maar heeft u zich nog niet aangemeld – neem dan contact met ons op via huisartsen@hadoks.nl. Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn.

Rondes

Het roosteren verloopt in maximaal drie rondes. In de eerste rondes staan alle diensten van het hele jaar open.

  • Fase 1 – Inschrijven: alle V.I.D.’s mogen inschrijven op een leeg rooster
  • Fase 2A – Herschikken: conceptrooster is gepubliceerd, V.I.D.’s mogen 10% annuleren en nog vrijstaande diensten oppakken.
  • Fase 2B – alle huisartsen niet V.I.D. mogen de nog openstaande diensten oppakken.
  • Fase 3 – Sluiten: de diensten die nog vrij zijn, worden toegewezen aan de gecommitteerde huisartsen die procentueel het minste aantal diensten doen ten opzichte van hun quotum.

Praktijkhouders en alle V.I.D.’s hebben als eerste de keuze wanneer ze diensten willen doen en naar welke dienst hun voorkeur uitgaat (visitedienst, consultdienst of telefoondienst). Ook kunnen er in deze ronde vakanties geblokt worden. Na de sluitingsdatum worden de gekozen diensten toebedeeld en wordt dit gedeelte van het rooster definitief vastgesteld.

Pas in ronde twee kunnen overige huisartsen de diensten die nog over zijn op naam zetten. We verwachten in de eerste ronde al een groot gedeelte van het rooster rond te hebben.

Wilt u nog eens rustig alles lezen over het Vrij Roosteren bij Hadoks?
Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet.

Vragen?

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden. U kunt ook het Alles over het Vrij Roosteren bij Hadoks’ bekijken voor een uitgebreide beschrijving van het Vrij Roosteren.

Geeft dit geen antwoord op uw vragen dan kunt u al uw technische vragen over de Waarneemapp en het roosterprogramma sturen naar support@waarneemapp.nl.

Eventuele overige vragen kunt u stellen via huisartsen@hadoks.nl.

Very Important Doctor bij Hadoks

Waarom een V.I.D. worden?

Door de ANW-zorg anders te organiseren verminderen we de druk op alle huisartsen en in het bijzonder op de praktijkhouders. Binnen de nieuwe werkwijze verdelen we de verantwoordelijkheid van de ANW-diensten niet meer alleen onder de praktijkhouders maar onder huisartsen in het algemeen

Als V.I.D. krijgt u de eerste keuze in welke diensten u wilt invullen. U heeft meer invloed in uw eigen rooster. Zo kunt u vakanties blokken en is er de mogelijkheid tot het doen van ‘rijtjes diensten’, bijvoorbeeld 3 nachten achter elkaar.

Alle praktijkhouders en V.I.D.’s committeren zich aan minimaal 70 diensturen.